Vision og strategi

Vision

Telebranchen ønsker at løfte sin del af samfundsansvaret ved at understøtte og påvirke realiseringen af Danmarks fulde digitale potentiale og styrke mulighederne for digital vækst, innovation og udvikling.

Baggrund

For at understøtte denne vision er der brug for et telemarked i Danmark præget af investeringer, velfungerende konkurrence og vækst. Og der er brug for en telebranche, der udvikler og leverer tjenester, indhold og infrastruktur på markedet, der opfylder brugernes behov og efterspørgsel.

Gennem mange år har teleselskaber udbygget infrastrukturen i Danmark, og der er en høj tilgængelighed af både bredbånd og mobildækning. Der er dog endnu spredte områder i Danmark, som ikke på markedsvilkår forsynes med tjenester, der møder forbrugernes behov og efterspørgsel. Der er derfor grund til at finde modeller for, hvordan det sikres, at den digitale infrastruktur kommer ud i alle dele af landet.

Samtidig viser de økonomiske nøgletal for telebranchen, at omsætningen, beskæftigelsen og investeringerne i telebranchen gennem flere år har været faldende.

Der bør derfor sættes fokus på, hvad der skal til for at stimulere investeringerne i den danske telebranche til gavn for de mange andre brancher og sektorer – offentlige som private – der er afhængige af en velfungerende digital infrastruktur. For at øge vækst og investeringer er der grundlæggende behov for stabile og forudsigelige regulatoriske rammer på telemarkedet, så selskaberne kender betingelserne og forudsætningerne på det marked, de skal operere i. Den røde tråd i reguleringen bør være at sikre, at der er incitamenter til at investere i infrastruktur og til at være til stede og konkurrere på det danske telemarked.

Endvidere har telebranchen behov for fortsat at arbejde i retning af en udvikling, der kan bidrage til at sikre branchen et bedre omdømme.

Strategiske indsatsområder (2015-2017)

For at understøtte udviklingen arbejder TI ud fra tre specifikke indsatsområder

1) Fremme incitamenter til at investere i den digitale infrastruktur

TI arbejder for:

At fremme indgåelse af aftale om et moderniseret teleforlig (baseret på de grundlæggende principper om markedsbaseret udvikling og teknologineutralitet – sikre en rød tråd i telepolitikken og sikre bred opbakning og forudsigelighed på tværs mellem politiske partier og myndigheder)

At sikre færre byrder/”byrdestop” for teleselskaberne (ingen ny lovgivning med økonomiske og administrative byrder – afvikle unødvendig regulering)

At lette adgangen til udbygningen af den digitale infrastruktur i samarbejde med kommuner (styrket dialog, klare rammer, ændret planlov, fælles objektiv og saglig prismodel for arealleje, reducerede graveomkostninger, enkel og ens sagsbehandling på masteområdet og på graveområdet)

Sikre at telespecifik lovgivning i Danmark ikke er baseret på en overimplementering af EU-regler.

Fremme realkreditfinansiering af digital infrastruktur

2) Styrke udbygningen af infrastrukturen i hele Danmark (dækning)

TI arbejder for:

At fremme modeller med offentlig/privat samarbejde om sikring af infrastruktur i områder, hvor forbrugerne ikke på markedsvilkår får leveret de tjenester de efterspørger (der ikke skævvrider konkurrencen eller fortrænger private investeringer, åbne løsninger, inddragelse af branchens parter)At styrke samarbejdet med kommuner/regioner i områder, hvor markedet ikke leverer (passiv infrastruktur, dækningskrav ved indkøb, mobilisere efterspørgsel) – styrke afprøvning af løsninger med forskellige typer teknologi (fiber, mobil, wifi, fwa, kobber, coax m.v.)

At fremme noget-for-noget modeller (fx reducere årlige frekvensafgifter, ændre afskrivningsregler på teleområdet – midler øremærkes udbygning i yderområder)

At sikre afbalancerede dækningskrav i forbindelse med frekvensauktioner

At fremme udviklingen af løsninger til forbedret indendørs dækning (eksempelvis DAS-anlæg, VoWifi, mobildækning i tog)

3) Forbedre branchens omdømme

TI arbejder for:

At fremme en nuanceret debat om dækningen, behov, udfordringer og investeringer i infrastrukturen (offentlig debat + relation til myndigheder og politikere)

At forbedre gennemsigtighed på markedet – om forskellige teknologiske løsninger og muligheder

At synliggøre betydningen og værdien af den digitale infrastruktur for vækst, bosætning, erhvervsudvikling og innovation (analyser + offentlig debat – synliggøre gode historier)

At fremme brancheløsninger, der sikrer forbedret service og sikrer en positiv oplevelse af branchen (samarbejde med forbrugerorganisationer og myndigheder, klagenævn, NP, mastedeling, markedsføring, rammeaftaler, samgravning, kortlægning m.v.)

At fremme en saglig debat om omfanget af overvågning af telebranchens kunder

At fremme udviklingen af lovlige og attraktive indholdstjenester på nettet og bidrage til begrænsning af ulovligt indhold (piratkopiering)

 

Print Friendly, PDF & Email