Udbygning af mobilnettet og overholdelse af grænseværdier for elektromagnetisk effekttæthed

Teleindustrien har udarbejdet fælles retningslinjer for overholdelse af ICNIRP’s grænseværdier for Elektromagnetiske felter (EMF) og effekttæthed  ved flere operatørers antennesystemer på samme antenneposition.

Retningslinjer for overholdelse af EMF for operatørerne_2020-09-01 Final

Teleselskaberne får løbende lavet målinger, der belyser, hvordan grænseværdierne overholdes. Se målingerne:

Rambøll-EMR-resultater-2004-2019

Maalerapport-Rambøll-2019

I forbindelse med udbygning af 5G foretages konkrete testmålinger

Aalborg Målerapport 5G december 2019

Helsingør Site 1959 – Pilot 5G – Rambøll EMF Effektæthedsmåling 16.03.2020

Amager Hedegårdsvej 88, Rapport ver 1

København/Ryesgade http://www.teleindu.dk/emr-tt-netvaerket-site-s1024-ryesgade-53/

Print Friendly, PDF & Email