Energistyrelsens værktøjskasse med fokus på telemaster og –antenner

Værktøjskassen er blevet til i en arbejdsgruppe med kommuner, regioner, statslige myndigheder og telebranchen og er opsummeret i otte gode råd til kommunerne. Blandt andet fremhæves fordelene ved at lave en mastepolitik med klare retningslinjer for kommunens prioriteringer i mastesager og værdien af erfaringsudveksling med sagsbehandlere i andre kommuner. Redskaberne omfatter desuden juridisk materiale med et samlet overblik over relevant lovgivning, men også teknisk og praktisk viden om f.eks. forskellige typer af master og telebranchens organisering. Derudover indgår en beskrivelse af kommunernes muligheder for at få vurderet af Energistyrelsen, hvor meget en foreslået ny antenneposition bidrager til dækningen. Værktøjskassen udbygges løbende og skal på sigt indeholde redskaber til gode processer for etableringen af alle typer digital infrastruktur. Se værktøjskassen på Energistyrelsens hjemmeside

Print Friendly, PDF & Email