Bliv medlem i Teleindustrien

Teleindustrien (TI) er telebranchens brancheorganisation uanset om der er tale om fastnet, mobil eller trådløse net.

TI er talerør for telebranchen på nationalt plan og på tværs alle selskaber. TI er løbende kontakt med det offentlige sektor og politikere på lands-, regional- og kommunalt plan for at fremme telebranchen interesser. TI er også med i de politiske processer som høringer af nye lovforsalg o.l. TI sikrer også at medlemmer inddrages i denne proces og at de løbende orienteres om nye regler og initiativer. TI har fokus på:

– Sikring af et velfungerende praktisk branchesamarbejde
– Forbedring af branchens omdømme
– Forbedring af rammebetingelser

Branchesamarbejde og brancheaftaler

En hjørnesten i arbejdet er branchesamarbejde på en række områder, hvor der er lavet brancheaftaler om f. eks. nummerportabilitet, leje af plads på master, aftaler og midler til samgravning osv. Følgende områder er der konkret samarbejde på:

  • Nummerportabilitet
  • Indholdstjenester og 90­nummertjenester
  • Master og antenner
  • XDSL­aftalen
  • Netneutralitet
  • Gennemsigtighed og Markedsføring af bredbånd
  • Forbrugerforhold
  • Betalinger ved fjernsalg
  • Indendørs dækning
  • Samgravning

TI faglige arbejdsgrupper

Kernen i TI er de faglige arbejdsgrupper, der er nedsat.  Medlemmerne bestemmer selv, hvilke gruppe man ønsker at deltage i eller evt. følge arbejdet for at holde sig orienteret. Se listen over arbejdsgrupper.

Print Friendly, PDF & Email