Dialogmøde om mobilhuller i Region Syddanmark
- Nyheder, Pressemeddelelser

Dialog og information om en bedre mobildækning er på dagsordenen den 9. oktober 2012, hvor alle kommuner i regionen Region Syddanmark får mulighed for at mødes med telebranchen.

Mødet holdes kl. 14-17 i Storm P-salen på Esbjerg Hovedbibliotek. Pressen er velkommen.

Mødet er det andet i en serie af fem dialogmøder – et i hver region. Mandag den 1. oktober blev der holdt et tilsvarende møde i Region Midtjylland, senere på måneden følger dialogmøder i de resterende tre regioner.

Formand for Plan- og Miljøudvalget i Esbjerg Kommune, John Snedker (S), udtaler:

”Det er et godt og nødvendigt initiativ, der er taget. Vi har som kommune behov for at komme i en tættere dialog med mobilselskaberne. Der er her på egnen store områder, hvor der er mangelfuld dækning, og vi vil som kommune gerne medvirke til at sikre, at det bliver bedre, gerne meget bedre. Men vi er også udfordret af borgerne, som vil have bedre mobildækning, men ingen antennemaster i deres baghave”

På alle fem dialogmøder får kommunerne og regionerne blandt andet mulighed for at drøfte problemer om mobilforbindelse på steder, som kommunen har meldt ind i en spørgeskemaundersøgelse. Selskaberne 3, TDC, Telenor og Telia vil være klar til at drøfte baggrunden for problemerne og løsningsmuligheder i forhold til de lokale udfordringer.

Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, Preben Jensen (V), siger:

”Vi er meget optaget af, at alle borgere i Syddanmark har adgang til en fornuftig mobildækning. Både når det handler om at ringe 112, og når borgerne skal have glæde af regionens satsning på telemedicinske løsninger. Derfor glæder jeg mig til at komme i dialog med teleselskaber og kommuner om en bedre mobildækning”.

Jakob Willer, direktør i Telekommunikationsindustrien, siger:

”Teleselskaberne vil – som en del af aftalen indgået med Erhvervs- og Vækstministeriet – investere 6,5 mia. kr. over en tre-årig periode i en fortsat udbygning af mobilnettene. Ved at samarbejde og ved at have en god og konstruktiv dialog med kommunerne kan vi få pengene til at række længere – så de kommer endnu flere til gavn. Møderækken i de fem regioner er et vigtigt skridt i den retning.”

Læs mere om resultatet af spørgeskemaundersøgelsen i kommunerne vedrørende mobildækning:http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_57056/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Yderligere oplysninger i Esbjerg Kommune hos udvalgsformand John Snedker josn@esbjergkommune.dk  tlf.: 7266-3303.

Yderligere oplysninger i Region Syddanmark hos regionsrådsmedlem Preben Jensen Preben.Jensen@regionsyddanmark.dk tlf.: 4025-8578.

Yderligere oplysninger i Telekommunikationsindustrien hos direktør Jakob Willer jw@teleindu.dk tlf.: 2010-2365.

Yderligere oplysninger i KL hos chefkonsulent Anni Kær Pedersen akp@kl.dk  tlf.: 3370-3241.

Yderligere oplysninger i Danske Regioner hos seniorkonsulent Anette Prilow apr@regioner.dk  tlf.: 3529-8271.

Print Friendly, PDF & Email