TI undersøgelser

Brugerundersøgelse 2021 EPSI 2021

Brugerundersøgelse 2020 2020-06-17 Teleindustrien Rapport – Forår 2020 – EPSI Rating – Final weighted

Brugerundersøgelse 2020 (tilfredshed/geografi) 2020-05-20 Teleindustrien – Geografiske Forskelle

Brugerundersøgelse 2019 Teleindustrien – Kundetilfredshed 2019 – final

Brugerundersøgelse 2018 Teleindustri Rapport 2018

Brugerundersøgelse – maj 2016 Brugerundersøgelse-2016

Brugerundersøgelse – juni 2015 TI-tilfredshedsundersøgelse2015

Oplæg om telemedicin – juni 2014 Telemedicin-2014

Brugerundersøgelse – maj 2014 TI-tilfredshedsundersøgelse-2014

Brugerundersøgelse – juni 2013 TI-tilfredshedsundersøgelse-2013

Mobildækning – juni 2013 TI-Mobilundersøgelse-2013

Brugerundersøgelse – juni 2012 (offentliggjort på TI Årsdag 2012) brugerundersoegelse2012

Danskernes oplevelse af mobildækningen i Danmark – maj mobildc3a6kningbrugerundersc3b8gelse2012

Bindingsperioder – februar 2011 Bindingsperioder-2011

Rapporten fra Copenhagen Economics påviser en række positive effekter for udviklingen på telemarkedet ved at give mulighed for at indgå længere bindende kontrakter mellem abonnenter og teleselskaber.
Rapporten viser bl.a., at muligheden for at indgå længere kontrakter vil kunne bidrage til:
1) At sænke prisen for nye og avancerede mobiltelefoner og derved fremme udbredelsen og anvendelsen af ny teknologi
2) At skabe større valgfrihed på markedet og sikre et udbud af produkter, der imødekommer kundernes forskellig behov
3) At igangsætte en positiv udvikling i markedet, hvor der skabes øget efterspørgsel efter nye tjenester, øget innovation i tjenesteudbuddet og derved også øgede incitamenter til at investere i ny infrastruktur

Rapporten er udarbejdet for IT-Branchen, DI ITEK og Telekommunikationsindustrien.

Print Friendly, PDF & Email