Blokeringer

Oversigt over blokeringer

Teleindustrien anbefaler sine medlemmer at foretage blokering af adgang til hjemmesider i de tilfælde, hvor der foreligger en kendelse om blokering. Teleindustrien vedligeholder en liste over sider, hvor der foreligger en kendelse om blokering. Se listen her blokeringer 5 april 2021

Blokeringer rettigheder (.csv)

Brug blokering med henvisning til sharewithcare.dk og filmfinder.dk

blokering-spil (.csv)

Brug blokeringssiden Spillemyndighedens Landing Page

blokering sundhed (.csv)

Brug denne blokeringstekst Besked om blokering skal præsenteres for personer der forsøger at tilgå sider der er blokeret jf. Retsplejelovens § 791 d

TI Code of Conduct ved blokeringer (september 2014 – revideret marts 2015 – revideret december 2016 – revideret maj 2020) COC TI RA revideret version tob 1805201

TI CoC aftalt med Spillemyndigheden Code of Conduct – Teleindustrien

Ophævede blokeringer

Når der foreligger en kendelse fra en domstol om at et pålæg om blokering annulleres kan blokeringen ophæves:

Udskrift af retsbøger 24hdiet.com

Retten på Frederiksberg 17.11.2014

Kendelse af 10. august 2018

Print Friendly, PDF & Email