Blokeringer

Oversigt over blokeringer

Teleindustrien anbefaler sine medlemmer at foretage blokering af adgang til hjemmesider i de tilfælde, hvor der foreligger en kendelse om blokering. Teleindustrien vedligeholder en liste over sider, hvor der foreligger en kendelse om blokering. Se listen her blokeringer 26 januar 2022

Blokeringer rettigheder (.csv)

Brug blokering med henvisning til sharewithcare.dk og filmfinder.dk

blokering-spil (.csv)

Brug blokeringssiden Spillemyndighedens Landing Page

Ophævet (.csv)

Brug denne blokeringstekst (ophævet) Besked om blokering skal præsenteres for personer der forsøger at tilgå sider der er blokeret jf. Retsplejelovens § 791  d

blokering sikkerhed (.csv)

Brug denne blokeringstekst blokeringstekst sikkerhedsstyrelsen

TI Code of Conduct ved blokeringer (september 2014 – revideret marts 2015 – revideret december 2016 – revideret maj 2020) COC TI RA revideret version tob 1805201

TI CoC aftalt med Spillemyndigheden Code of Conduct – Teleindustrien

Ophævede blokeringer

Når der foreligger en kendelse fra en domstol om at et pålæg om blokering annulleres kan blokeringen ophæves:

Udskrift af retsbøger 24hdiet.com

Retten på Frederiksberg 17.11.2014

Kendelse af 10. august 2018

Blokeringer efter retsplejelovens §791 d er ophævet

Print Friendly, PDF & Email