Blokeringer

Oversigt over blokeringer

Teleselskaberne er med Rådets Forordning (EU) 2022/350 af 1. marts 2022, Rådets forordning (EU) 2022/879 af 3. juni 2022, Rådets forordning (EU) 2022/2474 af 16. december 2022 og Rådets forordning 2023/427 af 25. februar 2023 m.fl. om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine pålagt at blokere for adgangen til en række hjemmesider.

Teleindustrien har rettet henvendelse til Kulturministeriet for at få præciseret, hvilke hjemmesider, der skal blokeres TI brev til KUM vedr blokeringer 04-03-2022

Teleindustrien har den 15. marts 2022 modtaget svar fra Kulturministeriet Brev fra Kulturministeriet + Domæner

Som supplement til dette har Teleindustrien den 31. marts 2023, 26. juni 2023, 25. september 2023 og 5. januar 2024 og 19. juni 2024 fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur modtaget en liste med hjemmesider, som andre medlemslande har spærret for på baggrund af reguleringen.

På baggrund af lister fremsendt fra Kulturministeriet og fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur anbefales danske teleselskaber/internetudbydere at implementere blokering af de hjemmesider, der er angivet i følgende liste:

blokeringer EU Ukraine (.csv)

Selskaberne anbefales ved blokering at angive følgende blokeringstekst:

Denne hjemmeside er blokeret
Teleselskaberne er på baggrund af EU Forordninger om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, pålagt at blokere for adgangen til denne hjemmeside.

—————————————-

CoC af 5. september mellem TI og RettighedsAlliancen

Teleindustrien anbefaler sine medlemmer at foretage blokering af adgang til hjemmesider i de tilfælde, hvor der foreligger en kendelse om blokering. Teleindustrien vedligeholder en lister over sider, hvor der foreligger en kendelse om blokering.

Blokeringer rettigheder (.csv)

Brug blokering med henvisning til sharewithcare.dk og filmfinder.dk


blokering-spil (.csv)

Brug blokeringssiden Spillemyndighedens Landing Page


blokering retsplejelov (.csv)

Brug denne blokeringstekst Besked-om-blokering-skal-præsenteres-for-personer-der-forsøger-at-tilgå-sider-der-er-blokeret-jf.-Retsplejelovens


blokering sikkerhed (.csv)

Brug denne blokeringstekst blokeringstekst sikkerhedsstyrelsen


TI CoC aftalt med Spillemyndigheden Code of Conduct – Teleindustrien

Ophævede blokeringer

Når der foreligger en kendelse fra en domstol om at et pålæg om blokering annulleres kan blokeringen ophæves.

Print Friendly, PDF & Email