Blokeringer

Oversigt over blokeringer

Teleselskaberne er med Rådets Forordning (EU) 2022/350 af 1. marts 2022 og Rådets forordning (EU) nr. 2022/879 af 3. juni 2022 om ændring af forordning 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, pålagt at blokere for adgangen til en række hjemmesider.

Forordningen kan ses her https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0350&from=DA

På baggrund af forordningen har Teleindustrien rettet henvendelse til Kulturministeriet for at få præciseret, hvilke hjemmesider, der skal blokeres TI brev til KUM vedr blokeringer 04-03-2022

Teleindustrien har den 15. marts 2022 modtaget svar fra Kulturministeriet Brev fra Kulturministeriet + Domæner

På denne baggrund anbefales danske teleselskaber/internetudbydere at implementere blokering af de hjemmesider, der er angivet i listen.

blokeringer EU Ukraine (.csv)

Selskaberne anbefales ved blokering at angive følgende blokeringstekst:

Denne hjemmeside er blokeret
Teleselskaberne er på baggrund af Rådets Forordning (EU) 2022/350 af 1. marts 2022 og Rådets forordning (EU) nr. 2022/879 af 3. juni 2022 om ændring af forordning 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, pålagt at blokere for adgangen til denne hjemmeside.

—————————————-

CoC af 5. september mellem TI og RettighedsAlliancen

Teleindustrien anbefaler sine medlemmer at foretage blokering af adgang til hjemmesider i de tilfælde, hvor der foreligger en kendelse om blokering. Teleindustrien vedligeholder en liste over sider, hvor der foreligger en kendelse om blokering. Se listen her blokeringer 22 marts 2023

Blokeringer rettigheder (.csv)

Brug blokering med henvisning til sharewithcare.dk og filmfinder.dk


blokering-spil (.csv)

Brug blokeringssiden Spillemyndighedens Landing Page


blokering retsplejelov (.csv)

Brug denne blokeringstekst Besked-om-blokering-skal-præsenteres-for-personer-der-forsøger-at-tilgå-sider-der-er-blokeret-jf.-Retsplejelovens


blokering sikkerhed (.csv)

Brug denne blokeringstekst blokeringstekst sikkerhedsstyrelsen


TI CoC aftalt med Spillemyndigheden Code of Conduct – Teleindustrien

Ophævede blokeringer

Når der foreligger en kendelse fra en domstol om at et pålæg om blokering annulleres kan blokeringen ophæves.

Print Friendly, PDF & Email