Blokeringer

Oversigt over blokeringer

Teleselskaberne er med Rådets Forordning (EU) 2022/350 af 1. marts 2022 og Rådets forordning (EU) nr. 2022/879 af 3. juni 2022 om ændring af forordning 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, pålagt at blokere for adgangen til en række hjemmesider.

Forordningen kan ses her https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0350&from=DA

På baggrund af forordningen har Teleindustrien rettet henvendelse til Kulturministeriet for at få præciseret, hvilke hjemmesider, der skal blokeres TI brev til KUM vedr blokeringer 04-03-2022

Teleindustrien har den 15. marts 2022 modtaget svar fra Kulturministeriet Brev fra Kulturministeriet + Domæner

På denne baggrund anbefales danske teleselskaber/internetudbydere at implementere blokering af de hjemmesider, der er angivet i listen.

blokeringer EU Ukraine (.csv)

Selskaberne anbefales ved blokering at angive følgende blokeringstekst:

Denne hjemmeside er blokeret
Teleselskaberne er på baggrund af Rådets Forordning (EU) 2022/350 af 1. marts 2022 og Rådets forordning (EU) nr. 2022/879 af 3. juni 2022 om ændring af forordning 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, pålagt at blokere for adgangen til denne hjemmeside.

—————————————-

CoC af 5. september mellem TI og RettighedsAlliancen

Teleindustrien anbefaler sine medlemmer at foretage blokering af adgang til hjemmesider i de tilfælde, hvor der foreligger en kendelse om blokering. Teleindustrien vedligeholder en liste over sider, hvor der foreligger en kendelse om blokering. Se listen her blokeringer 9 november 2022

Blokeringer rettigheder (.csv)

Brug blokering med henvisning til sharewithcare.dk og filmfinder.dk


blokering-spil (.csv)

Brug blokeringssiden Spillemyndighedens Landing Page


blokering retsplejelov (.csv)

Brug denne blokeringstekst Besked-om-blokering-skal-præsenteres-for-personer-der-forsøger-at-tilgå-sider-der-er-blokeret-jf.-Retsplejelovens


blokering sikkerhed (.csv)

Brug denne blokeringstekst blokeringstekst sikkerhedsstyrelsen


TI CoC aftalt med Spillemyndigheden Code of Conduct – Teleindustrien

Ophævede blokeringer

Når der foreligger en kendelse fra en domstol om at et pålæg om blokering annulleres kan blokeringen ophæves.

Print Friendly, PDF & Email