Brancheholdninger

TI arbejder for

Forbrugerbeskyttelse og øget gennemsigtighed om produkter, vilkår og priser

Det sker ved udarbejdelse af brancheaftaler om fx markedsføring af bredbånd, fælles skabeloner for prisoplysninger, gebyroprydning, bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet, aftaler om indholds- og betalingstjenester, fælles principper for netneutralitet og dialog og samarbejde med Forbrugerombudsmanden og Forbrugerrådet.

Gode klagemuligheder hvis man er utilfreds

TI står sammen med Forbrugerrådet bag etableringen af Teleankenævnet. Her kan forbrugere klage, hvis de er utilfredse med en telefonregning eller de vilkår, som er aftalt med teleselskabet. Teleankenævnet behandler klager både over fastnet, mobil og internetforbindelser.

Fremme af børns digitale færdigheder

TI har taget initiativ til bl.a. kampagnerne Go’Mobilstil og “Børn og mobiltelefoner”, som giver gode råd om børns mobilbrug. Endvidere har TI taget initiativ til projektet Det digitale spejl, som har fokus på at forbedre børns evner til at færdes sikkert i den digitale verden og samtidig styrke børnenes digitale kreativitet.

En markedsbaseret udvikling på teleområdet

Gode rammebetingelser og forudsigelighed i markedet er forudsætningen for, at telebranchen kan fastholde et højt investeringsniveau. En fastholdelse af den markedsbaserede udvikling vil kunne styrke teleselskabernes investeringsvilje og forbedre mulighederne for at opfylde fx de politiske bredbåndsmålsætninger. TI efterspørger øget fokus på at reducere de økonomiske og administrative byrder for branchen.

Størst mulig samfundsværdi ved fælles aktiviteter

TI har fokus på at sikre, at forbrugerne og samfundet generelt kan få maksimal nytte af teknologien og konkurrencen på markedet. Det sker gennem fælles initiativer og brancheaftaler om fx nummerportabilitet og aftalte procedurer for brugerskift mellem selskaberne. Og det sker gennem veletablerede samarbejdsrelationer med politi og myndigheder om fx beredskabsformål og fælles procedurer og aftaler om samgravning og mastedeling.

Print Friendly, PDF & Email