Nummerportabilitet

Hvis du vil flytte teleselskab

Teleloven fastsætter regler om, at en kunde skal kunne flytte sit telefonnummer med sig fra et teleselskab til et andet.

Teleloven bestemmer, at man kan flytte (portere) sit telefonnummer med sig fra et teleselskab til et andet. Såfremt dit nye teleselskab og du ønsker det, skal en portering af nummeret kunne gennemføres på blot én enkelt arbejdsdag. Oftest aftaler kunden og teleselskaberne et tidspunkt for skiftet, således at skiftet sker uden unødig afbrydelse, og så det passer med eventuel bindingsperiode eller opsigelse.

Formålet med reglerne er at sikre, at du kan skifte teleselskab nemt og hurtigt og samtidig beholde dit telefonnummer.

Læs mere om det på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs  hjemmeside.

Lovgivningen sikrer dig følgende:

1) Kunden skal kunne portere sit nummer på en ønsket dato fra et teleselskab til et andet, uagtet binding og opsigelse. Kunden skal selvfølgelig betale sig ud af evt. resterende binding/opsigelse. Det vil sige kunden kan tidligst ønske at få porteret nummeret inden næste arbejdsdags ophør, såfremt der er indgået aftale herom med modtagne teleselskab, og det afgivne teleselskab overfører nummeret på dén dato, som kunden og det modtagne selskab beder om, og som også er angivet i forespørgslen om nummerportering.

2) Såfremt kundens portering bliver forsinket, har kunden ret til kompensation, afhængig af forsinkelsens omfang.

Teleselskabet, som modtager kunden, skal give kunden klar besked om, at ved en portering, som gennemføres, før binding/opsigelse er ophørt (ønskeportering), kan det medføre, at kunden vil blive opkrævet for resterende abonnement og evt. opsigelsesperiode hos sit nuværende teleselskab (det afgivne teleselskab).

I regi af branche er der udarbejdet en standard informationsskrivelse, som giver slutkunden den nødvendige information om konsekvenser ved ønskeportering, som fx kan udleveres til kunden eller være tilgængelig for kunden på selskabets hjemmeside eller lignende. Se informationsskrivelse

 
Vejledning til indgåelse af aftale om nummerportabilitet

 

For at kunne flytte numre mellem henholdsvis fastnetoperatører og mobiloperatører i Danmark skal den afgivende og modtagende operatør indgå skriftlig aftale om nummerportabilitet, jf. den gældende telelov. Det betyder i praksis, at du som operatør skal indgå aftaler med samtlige de operatører, der er på det danske marked.

TI har udarbejdet en TI Standardaftale om nummerportering, som du kan læse nedenfor. TI har også etableret en brancheaftale for nummerportering.

Foruden operatørerne er også OCH A/S involveret i processen for flytning af slutbrugerens telefoninummer. OCH administrerer databasen over samtlige telefoninumre i den danske nummerplan. Når et telefoninummer derfor skifter fra den ene operatør til den anden, så bliver det registreret i OCH’s database. Ligeledes sikrer informationerne fra OCH databasen en korrekt dirigering af teletrafik på telefoninumre imellem de forskellige telenetværk. Der findes forskellige tilslutningsformer til OCH databasen. Læs mere om OCH her.

For at gøre det muligt at portere fastnetnumre fra en fastnetoperatør til en anden fastnetoperatør og/eller mobilnumre fra en mobiloperatør til en anden mobiloperatør kan følgende aftaler indgås:

Brancheaftalen. Den er ikke ubetinget nødvendig, men letter det administrative arbejde fremadrettet.

Standardaftaler. Skal indgås med alle operatører.     

TI har indgået følgende brancheaftale for nummerportering (maj 2011): Brancheaftale-om-nummerportabilitet

Hvis du som operatør har tilsluttet dig brancheaftalen, forpligtiger du dig som operatør til at overholde de til enhver tid gældende Rules and Procedures for nummerportering (se nedenfor). Tilslutning til brancheaftalen forudsætter, at aftalen printes og underskrives af en tegningsberettiget, og at den fremsendes til Teleindustrien. Dette fremgår af aftalen.

Følgende selskaber har tiltrådt brancheaftalen

 • Fullrate
 • YouSee
 • Telmore
 • TDC
 • M1
 • Telenor
 • Telia
 • CBB
 • Comendo
 • Hi3G
 • Maxtel.dk
 • Firmafon

Hvis du som operatør har indgået brancheaftalen, er det ikke nødvendigt at forny standardaftalerne ved mindre ændringer.

TI Standardaftale om nummerportering

 

Bilag 1: TI Pris-bilag til NP-standardaftale – skabelon

Bilag 2: TI bilag til NP-standardaftale – NP etiske retningslinier – 2011

Bilag 3: TI Bilateral tillægsaftale om ICC- og Customer id løsning

Bilag 4: TI Bilateral tillægsaftale om e-fuldmagten

Du kan hermed indgå aftaler på vegne af både dit selskab og jeres serviceprovider. Du forpligter hermed dit selskab til, at serviceproviderne også overholder de indgåede aftaler.

Husk:
at der i pkt. 3
i aftaleudkastet skal afkrydses, hvorvidt aftalen vedrører nummerportabilitet for fastnetnumre og/eller mobilnumre.

at der i pkt. 4 i aftaleudkastet skal afkrydses, hvorvidt operatøren tidligere har indgået samtrafikaftale med den anden operatør (gælder kun for netværksoperatører)

Administrativ/IT-procesgruppens dokumenter:

Det anbefales, at man sætter sig ind i følgende, før man underskriver aftaler:

Rules and Procedures for Number Portability

Transaktion for Number Portability

For yderligere information kontakt: NPA-gruppen i TI ved Jesper Vinther Lund, TDC Net, email: JVLU@tdcnet.dk, telefon: +45 2010 7232 

Print Friendly, PDF & Email