Efteranmeldelse

BEK nr 802 af 18/06/2018 om gravearbejder i offentlige vejarealer m.v. indeholder en mulighed for, at kommuner kan indføre en efteranmeldelsesordning, dvs. at en graveaktør kan udføre mindre og korterevarende gravearbejder uden en forudgående tilladelse – og foretage en efteranmeldelse, når gravearbejdet er udført.

Ordningen er vigtig, idet den kan lette de administrative byrder for både kommunerne og for teleselskaberne og fremme udbygningen af fibernet og eftertilslutning af kunder til fiberanlæggene.

Teleindustrien har udarbejdet en skabelon, der sikrer klare rammer for, hvorledes graveaktører på teleområdet håndterer efteranmeldelsesordningen.

https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2022/05/Efteranmeldelse_TI.pdf

Print Friendly, PDF & Email