Konkurrenceregler

Det er centralt for TI at sikre, at det arbejde og den informationsudveksling, som foregår i TI regi, overholder de konkurrenceretlige regler.

På den baggrund følger TI de retningslinjer, der er udarbejdet i DI (Compliance Program) for at sikre efterlevelse af konkurrencereglerne.

Det indebærer bl.a., at møder i TI så vidt muligt afholdes med en på forhånd kendt dagsorden, og at der skrives referat fra afholdte møder, som arkiveres i sekretariatet.

Print Friendly, PDF & Email