Brancheaftaler, kontrakter o.l.

Mastelejekontrakter
Generelle retningslinier og procedurer:

god-forretningsskik-faellesudnyttelse-af-antennepositioner-2016
procedurebeskrivelse-1-operatoerer-rev-2013-2016 – ved aftaler mellem operatører
bilag-til-procedurebeskrivelse-1 til Procedurebeskrivelse 1
Procedurebeskrivelse-2-3.mand-rev.-2013 – ved aftale mellem operatør og tredje mand
Procedurebeskrivelse-3-masteudskiftning-mellem-operatoerer-rev-2013 – ved masteudskiftning mellem operatører

Standardaftaler mellem to operatører:

TI-2013 Operatoer – Lejeaftale for antenneposition
TI-2013 Generelle vilkaar for Operatoer-lejeaftale for antenneposition
TI-2013 Masteudskiftningsaftale mellem operatorer

Standardaftaler mellem en operatør og tredje mand:

TI-2013-Lejeaftale-for-antenneposition
TI-2013 Generelle vilkaar antenneposition
TI-2013-Masteudskiftningsaftale

Brancheaftale-prisberegningsmodellen 2003 samt allonge af 1. maj 2021

–  Bilag 1 :Regnskabsinstruksen

Bilag1A :Faste Hovedtal for Masteejerens relevante omkostninger

Bilag 2:Model for beregning af forbrugte kapacitetsenheder

Bilag-2a :Vejledning for Model for beregning af forbrugte kapacitetsenheder

Historisk materiale

Brev til Erhvervs- og vækstministeren med evaluering af dialogmøderne med KL, Danske Regioner og mobiloperatørerne om en fælles indsats for bedre mobildækning – Minister Annette Vilhelmsen vedr dialogmøder

Bilag:

Kort sammendrag af de mest relevante emner, der blev drøftet på møderne

Q+A til kommunerne om mobildækning (27-11-2012)

Hyrdebrev til landets kommunalbestyrelser fra VTU-minister Helge Sander og KL-formand Erik Fabrin 8. oktober 2009

Brev fra TI til Helge Sander vedrørende mastesituationen
1. april 2009

TI rapport – Master og antenner i fremtiden
marts 2009

Print Friendly, PDF & Email