Høringssvar

16-05-2024 Høring om en kommunal støtteramme til højhastighedsbredbånd

03-05-2024 Høringssvar fra TI og DE om bredbåndspuljen 2024

30-04-2024 Høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet 

17-04-2024 Høring over bekendtgørelse om forsvarets frekvensanvendelse

11-04-2024 Høring om evaluering af investeringsscreeningsloven

26-02-2024 Høring om vejledning til alarmbekendtgørelsen med bilag

09-02-2024 Input vedr bredbåndspuljen – TI og dansk erhverv – februar 2024

24-01-2024 Høringssvar fra TI, DE og ITB om forslag til ændring af retsplejeloven (logning og hastesikring)

22-01-2024 Høringssvar vedr brug af specialtegn i dk domæner – 22 januar 2024

11-01-2024 Høringssvar lov om ophavsret – januar 2024

08-01-2024 Høringssvar om lovforslag om forsøgsordning for frie bymidter

07-11-2023 Høringssvar om bekendtgørelse om tilskud til branchesamarbejder om cybersikkerhed

09-10-2023 CSA brev til JM 09102023

09-10-2023 Organisationer mod CSA – brev til JM

03-07-2023 TI notat til europaudvalget juli 2023

23-06-2023 Høringssvar om ændring af planloven

23-06-2023 Høringssvar om ændring af teleloven og andre love 

16-06-2023 Høringssvar om lov om private fællesveje mv. 

08-06-2023 Høringssvar om virksomhedsløsninger, lokale private net

19-05-2023 TI høringssvar EU Consultation maj 2023

11-05-2023 TI høringssvar frekvensområdet 11-05-2023

28-04-2023 Høringssvar DE og TI vedr bredbåndspuljen 28-04-2023

29-03-2023 TI høringssvar investeringsscreening marts 2023

27-03-2023 Høringssvar om udkast til landsplandirektiv om opstilling af master

06-03-2023 Høringssvar til EU-specialudvalget om Gigabit Infrastructure Act

03-03-2023 Høringssvar SPU vedr Ukraine og roaming

23-02-2023 Høringssvar om ændring af momsloven mv.

16-02-2023 Høringssvar om ændring af fem bekendtgørelser på frekvensområdet 

01-02-2023 Høringssvar om interessetilkendegivelsesmateriale om forsyningspligt

06-01-2023 Høringsbidrag til Vejdirektoratets revision af Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje

31-10-2022 Høringssvar om ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregisteret

07-09-2022 Svar til præhøring af udkast til ændring af bekendtgørelsen om LER og ændring af datamodellen 

18-08-2022 Høringssvar om forslag til ændring af planloven, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet

17-08-2022 Høringssvar fra TI og Dansk Erhverv om forslag til ændring af lov om private fællesveje samt forslag til ændring af bekendtgørelse om betaling af gebyrer

04-07-2022 TI brev om forslag til lovtekniske ændringer i teleloven – juli 2022 + Bilag om ændringsforslag til teleloven – juli 2022

04-07-2022 TI høringssvar FSP-bkg – juli 2022 + Bilag om ændringsforslag til FSP-bkg – juli 2022

31-05-2022 Høringssvar om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet (BR18)

30-05-2022 Høringssvar om det frekvenspolitiske rammemandat

17-05-2022 Høringssvar vedrørende Bredbåndspuljen 2022 samt bilag om en restgruppeordning

24-02-2022 Hoering vedr. CFCS

22-02-2022 Høringssvar logning BKG fra TI ITB DE DI 22 feb 2022

11-02-2022 TI Contribution on the revision of the guidelines on state aid for broadband networks 

25-01-2022 TI Høringssvar om ETSI white spaces devices

20-01-2022 TI hoeringssvar SBBU 20 januar 2022

19-11-21 TI Høringssvar over LER-loven

10-11-21 TI Høringssvar om ændring af fem bekendtgørelser på frekvensområdet

8-11-21 TI Høringssvar om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet (BR18) 

25-10-2021 Høringssvar TI – Lovudkast logning – oktober 2021

Høringssvar TI – Lovudkast logning – BILAG – oktober 2021

1-10-2021 TI’s støtteerklæring til Fibias klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet om bidragspligt til kystbeskyttelsesprojekt

3-09-2021 TI Bidrag til Europa-Kommissionens høring om Data Act.

1-09-2021 Høring over udkast til frekvensstrategi 2021 – fælles høringssvar fra Dansk Erhverv, IT-Branchen og TI

16-07-2021 TI svar på BEREC spørgeskema om det generelle tilladelsesregime (engelsk) 

14-06-2021 Svar til præhøring om ændring af LER-loven

20-05-2021 Høringssvar  om ændring af fire bekendtgørelser på frekvensområdet

28-04-2021 Response to the public consultation on the European Commission’s proposal for recast of the Regulation on roaming on public mobile communications networks within the Union

23-04-2021 Høringssvar om Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af konkurrencer og lignende

14-04-2021 Høringssvar vedr bredbåndspuljen 2021 TI DE ITB 14-04-2021

16-03-2021 Teleindustrien – Foretræde for forsvarsudvalget 18 marts 2021

08-03-2021 TI Høringssvar til Europa-Kommissionens forslag til revision af roamingforordningen

02-03-2021 TI Høringssvar til Europa-Kommissionens spørgeskema vedrørende evaluering af infrastrukturdirektivet

15-02-2021 TI Høringssvar – logning revisionsbestemmelse – feb 2021

12-02-2021 TI Høringssvar om ændring af vejledning om LER-lov og -bekendtgørelse samt bilag

04-02-2021 TI Høringssvar om udkast til bekendtgørelser om sikkerhed i net
og tjenester
 

29-01-2021 TI Høringssvar til specialudvalgshøring over Europa-Kommissionens forslag til direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148 

04-01-2021 4 januar 2021 høringssvar vedr leverandørsikkerhed

16-12-2020 TI Høringssvar til vejledning om udlejning af arealer på markedsvilkår til brug for udbygning af elektroniske kommunikationsnet samt bilag med specifikke bemærkninger

15-12-2020 TI Høringssvar om udkast til Kommissionens forordning om europæisk datastyring (data governance act)

25-11-2020 TI Høringssvar om bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat

11-11-2020 TI Høringssvar om bekendtgørelse om slutbrugerrettigheder på teleområdet og bekendtgørelse om oplysningskrav m.v. ved udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt bilag med forslag til ændring af § 4

11-11-2020 TI Høringssvar om bekendtgørelse om adgang til beredskabstjenester via alarmkommunikation

06-11-2020 TI Høringssvar om ændringer i fire bekendtgørelser på frekvensområdet

06-11-2020 TI Høringssvar om ændring af nummerbekendtgørelsen

05-11-2020 TI Høringssvar til TBST om BR18 – 5. november 2020

05-10-2020 TI Høringssvar om ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse

01-10-2020 TI Høringssvar TL § 7-8

26-08-2020 Høringssvar NIS og mobilvarsling 26 august 2020

18-08-2020 TI-svar_Review_and_prolongation_of_the_Roaming_Regulation

14-08-2020 TI-svar til SPU-høring RLAH august 2020

11-08-2020 Hoeringssvar TL§13 august 2020

08-07-2020 hoeringssvar telelov juli 2020 DE DI ITB TI

12-06-2020 Digital Servive Act juni 2020

11-05-2020 BKG frekvenstilladelser 11 maj 2020

21-04-2020 Bredbåndspulje-21042020

31-03-2020 cell broadcast

26-03-2020 TI-Public Consultation Response on SAWAP_final (om small cells)

18-02-2020 Høringssvar – cybersikkerhed certificering IOT 18 februar 2020

10-12-2019 høringssvar produktsikkerhed december 2019

09-12-2019 høringssvar logning december 2019

28-11-2019 TI response_BEREC consultation_Draft BEREC Guidelines_28.11.2019

21-11-2019 TI response_BEREC consultation on Geographical surveys – FINAL

08-11-2019 Høring om 5 bekendtgørelser om frekvenser 08-11-2019

05-11-2019 Graveskade Højesteret Procesbevillingsnævnet nov 2019

31-10-2019 Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om bygningsreglement (BR18)_31-10-2019

24-10-2019 Høringssvar frekvenspolitisk rammemandat 24 oktober 2019

16-08-2019 Ler høringsvar 16-08-2019

03-06-2019 Høringssvar CFCS juni 2019

12-04-2019 Høringssvar LER april 2019

02-04-2019 høringssvar logning april 2019

13-02-2019 Høringssvar fleksibel lokalplan

04-02-2019 Høringssvar cyber lovforslag januar 2019

26-10-2018 Høring om vejledning vedrørende spamforbuddet 26-10-2018

24-09-2018 Telebrancheforum – brev + Brancheinput til 5G handlingsplan

07-09-2018 TI høringssvar til Landsplanredegørelse 2018 – 07-09-2018

29-08-2018 Høringssvar frekvenser august 2018

13-07-2018 Hoeringssvar telelov juli 2018

31-05-2018 Høringssvar justering af frekvensloft 31-05-2018

31-05-2018 Høringssvar rammer for bredbåndspulje maj 2018

04-05-2018 TI Høringsvar LER implementering 4-5-2018

24-04-2018 BEREC april 2018

11-04-2018 Høringssvar auktioner 2018

06-03-2018 Hoeringssvar logning marts 2018

05-03-2018 Hoeringssvar-gravebkg-marts-2018

15-11-2017 DI og TI anbefalinger vedr dækningskrav

19-10-2017 Høringssvar evaluering af bredbåndspujlen 19. oktober 2017

13-09-2017 TI høringssvar vedr M2M-kommunikation 13-09-2017

14-08-2017 LERlov høringssvar 14-08- 2017

06-07-2017 Høringssvar på ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 6-7-2017

07-04-2017 Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, mm

13-02-2017 TI Brev til Finanstilsynet – Høring over udkast til lov om betalinger

07-02-2017 Retsplejeloven 7-02-2017

23-01-2017 TI høringsvar 23-01-2017 om et forslag til ny forordning om privatlivets fred og elektronisk kommunikation

15-01 -2017 plan høring 15-01-2015

25-11-2016 horingssvar-jammere

15-11-2016 horingssvar-bekendtgorelser-frekvensomradet-15-11-2016

14-11-2016 høring-højhastighedsbredband 14-11-2016

26. oktober 2016 horingssvar-nummerplan-oktober-2016

17. oktober 2016 Høringssvar-vedr-modernisering-af-planloven

29. september 2016 høringssvar-om-frekvensstrategi-2016-28-09-2016

20. september 2016  Høringssvar-ændring-af-tinglysningsloven-20-09-2016

24. august 2016 Høringssvar vedr. logning evaluering 24-08-2016

22. august 2016 Høringssvar på bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser

11. juli 2016 Høringssvar om netneutralitet – BEREC BEREC – consultation 11-07-2016

11. juli 2016 Høringssvar vedr. CPR-loven – identitetstyveri Høringssvar – CPR – identitetstyveri 11-07-2016

18. maj 2016 Høringssvar vedrørende 4 bekendtgørelser om net- og informationssikkerhed til Center for Cybersikkerhed Høringssvar – CFCS 18-05-2016

18. maj 2016 Høringssvar vedrørende revision af logningsregler Høringssvar – logningsrevision 18-05-2016

17. maj 2016 Høringssvar Vedrørende udkast til Vejledning om fælles udnyttelse af eksisterende passiv fysisk infrastruktur og adgang til bygningsintern fysisk infrastruktur. Ikke vedlagt.

10. maj 2016 Høringssvar til Erhvervsstyrelsen om udkast til bekendtgørelse om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester Høringssvar udkast til bekendtgørelse om persondatasikkerhed 10 maj 2016

20. april 2016 Høringsvar til Energistyrelsen om Forsyningspligtbekendtgørelsen. Høringsvar forsyningsbekendtgørelse 20 april 2016

11. februar 2016 Høringssvar til Energistyrelsen om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU. Specialudvalget – høring – 470-790 MHz – 11022016 – FINAL

11.februar 2016 Høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om gebyr til private ankenævn Høringssvar om gebyr til klagenævn 11-02-2016

9. februar 2016 Høringsvar til Justitsministeriet vedr. direktiv om levering af digtalt indhold Høringssvar digitalt indhold BFE og TI 9-02-2016

26. januar 2016 Høringssvar til Finanstilsynet vedr. realkredit TI høringssvar realkredit

23. november 2015 Høringsvar på ny vejledning om markedsføringslovens § 14 a  TI – markedsføring af kreditaftaler – høringssvar – final

30. oktober 2015 Høringssvar til Energistyrelsen vedr. kommissionshøring/teleregulering Høringssvar – direktiver-kommissionshøring-signed

21. oktober 2015 Høringssvar – frekvenser-signed om ændring af frekvensloven og ophævelse af lov om 3G auktion

15. september 2015 Høringsvar om tvistløsningsorganer på udkast til bekendtgørelse om private tvistorganer.

28. august 2015 Brev til   Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt fra TI, Dansk Energi og Ledningsejerforum om manglende bekendtgørelse til den nye vejlov.

24. juni 2015 Indspil til Forbrugerombudsmanden om udkast til vejledning vedrørende indhentelse af samtykke til markedsføring gennem konkurrencer afholdt af tredjepart på internettet (leadgenerering) TI brev til FOB – leadgenerering – final-signed

19. maj 2015 høringssvar – frekvenser-signed til Erhvervsstyrelsen

4. maj 2015 Høringssvar – lovudkast om net og informationssikkerhed til Forsvarsministeriet

10. april 2015 response to the hearing of the LAMY Report-ver2 (2) til EU-Kommissionen

30. marts 2015 høringssvar udsættelse af logningsrevision-signed – til Justitsministeriet

13. marts 2015  høringssvar BR15 PP-præsentation til opstartsmøde – til Energistyrelsen om Bygningsreglement 2015 (forberede nybygninger til højhastighedsbredbånd og mobildækning)

11. februar 2015 JM vedr logning febr 2015 Til Justitsministeren vedrørende logning

15. januar 2015 – TI høringssvar  – infrastruktur

14. november 2014TI høringssvar  – om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet.

8. september 2014 Høringssvar fra Dansk Erhverv, IT-Branchen og Teleindustrien vedrørende Erhvervsstyrelsens og Kulturministeriets høring over undersøgelse af behovet for frekvenser til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020.

700 MHz undersøgelse – TI høringssvar – 08092014

700 MHz – december 2013 (2)

29. august 2014 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Høringssvar fra Teleindustrien om vejledning om prissætning af arealer

TIs forslag til revision af Udkast til Vedning om markedsleje for mobilantenner_med kommentarer og track changes

11. august 2014 Høringssvar vedrørende udkast til lov om offentlige veje Høringssvar fra Teleindustrien til lov om offentlige veje 110814

18. juni 2014 – TI høringssvar – logningsbekendtgørelsen

7. maj 2014 – TI – Høring over udkast til nye bekendtgørelser på radiofrekvensområdet 1400 MHz – maj 2014

8. april 2014  – TI – Høring over udkast til nye bekendtgørelser på radiofrekvensområdet

1. april 2014TI Brev til Forbrugerombudsmanden – Vejledning om markedsføring i tv-reklamer

12. marts 2014 – TI, IT-Branchen, DI-ITEK og Dansk Erhverv fælles høringssvar vedr. –  Naturstyrelsen – “nye muligheder i landdistrikterne”

2. marts 2014 – TI og ITEK fælles høringssvar vedr. Lov om Center for Cybersikkerhed

19. december 2013  – TI-bidrag til Erhvervsstyrelsen vedrørende 700 MHz 700 MHz

4. december 2013 – TI, ITEK og IT-Branchens fælles høringsbidrag til Statsforvaltningen vedr. gratis wifi i Albertslund Kommune

11. november 2013 – TI høringssvar over udkast til vejledning til erhvervsfremmeloven

27. september 2013 – TI Høringssvar til Naturstyrelsen over forslag til Landsplanredegørelsen 2013

24. september 2013 – TI og IT-Branchens fælles Høringssvar  til EU-specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål om Kommissionens forslag om et indre marked for telekommunikation.

16. september 2013 –
TI og TI-branchens høringssvar vedr. bekendtgørelsen om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde af konkurs og rekonstruktion.

20. august 2013 – TI høringssvar  – Justitsministeriet – høring over betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder

05. august 2013– TI høringssvar   – Erhvervsstyrelsen – lov om internetdomæner.

24. juli 2013- TI høringssvar – Erhvervsstyrelsen – bekendtgørelser om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

20. juni 2013 – TI høringssvar – Dansk nationalt anneks til DS/EN 1993-3-1 Eurocode 3 – Stålkonstruktioner – del 3-1: Tårne, master og skorstene.

21. maj 2013 – IT-Branchens, DI-ITEKs og TIs fælles høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedr. høring over ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og – tjenester (etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs og rekonstruktion, kommunal etablering af bredbånd m.v.)

22. april 2013– TI høringssvar  – EU-specialudvalget for konkurrencevne, vækst og forbrugerspørgsmål.

12. marts 2013 – IT-Branchens og TI’s fælles høringssvar  til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. udkast til lov om ændring af frikommuneloven.

8. februar 2013 – IT-Branchens, DI-ITEKs og TIs fælles høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedr. etablering af nøddrift i tilfælde af konkurser Høring nøddrift 8 februar 2013

24. januar 2013 – IT-Branchens, DI-ITEKs og TIs fælles Høringssvar til Justitsministeriet til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (ændring af revisionsbestemmelse).

14. december 2012 – TI og IT-Branchens fælles Høringssvar til lov om ændring af planloven – Ny landdistrikstbestemmelse m.v.

17. september 2012 – TI Høringssvar om ændring af indberetningsbekendtgørelsen.

31. august 2012 – TI Høringssvar over udkast til ændring af bekendtgørelse om tilladelse til at anvende radiofrekvenser i frekvensbåndet 3400-3800 MHz.

14. august 2012 – TI høringssvar indgivet til EU Specialudvalget vedrørende Kommissionens høring om procedurerne for nedtagning af ulovligt indhold på internettet. TI’s høringssvar er baseret på udkast til besvarelse fra ETNO TI svar – notice and action

18. juni 2012 – TI har i fællesskab med DI ITEK afgivet høringssvar på udbudsbekendtgørelsen.

9. marts 2012 – Høringssvar vedrørende frekvenspolitisk rammemandat.

20. februar 2012 – Høringssvar vedrørende ACTA. Telekommunikationsindustrien, Dansk Energi og Forbrugerrådet har i fællesskab udarbejdet høringssvar.

15. december 2011 – Høringssvar – 800 MHz.

15. december 2011 – Høringssvar – DIFO – internetdomæner.

25. november 2011 – Høringssvar– ændring af revisionsbestemmelsen.

24. november 2011 – Høringssvar – udkast til frekvensstrategi.

30. september 2011 – Høringssvar – forslag til standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje.

1. juli 2011 – Høringssvar – fremtidige frekvensbehov til trådløse bredbåndstjenester i Danmark.

22. juni 2011 – Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afgivelse af radiodækningsplaner og oplysninger om eksisterende antennepositioner.

20. juni 2011 – Høringssvar over ændring af bygningsreglementet 2010 (BR10).

12. maj 2011 – Høringssvar vedrørende udbudsbekendtgørelsen.

25. marts 2011 – Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed samt om udkast til bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

27. januar 2011 – Høringssvar om funktionen af roamingforordningen.

2. december 2010 – Høringssvar over høring vedrørende lægemiddelloven

Print Friendly, PDF & Email