BR 18 Telemaster og antenner

BR18 udbygning af mobilmaster og byggeloven

Der er med BR 18 fastlagt en række undtagelser. Således er antennekonstruktioner med tilhørende udstyr helt undtaget for en byggetilladelse. Dette gælder antenneudstyr på f.eks, flade tage med antenner på bærerør. Eller såkaldte bydækkere, som typisk sættes op på skrå tegltage o.l.

Der stilles dog krav om byggetilladelse, hvis udstyret er af “særligt omfang”.


Konstruktionsklasser

Telemaster o.l. skal indplaceres i nye konstruktionsklasser efter den nye BR18. Se evt. mere i første dokument nedenfor.

Centralt for indplaceringen i konstruktionsklasser gælder, at denne afhænger af tre forhold:

– Konstruktionens konsekvensklasse. Telemaster placeres typisk meget lavt i konsekvenser for f. eks. menneskeliv, meget færdsel o.l.

– Konstruktionens kompleksitet. Telemaster er simple konstruktioner, som bygges på en ensartet måde.

Erfaringer med konstruktionstypen. Der er mange års erfaringer med de 12-15.000 master, der er sat op gennem tiden.

Konstruktionsklasser (Rambøll) med bilag for hver mastertype

Mobiloperatørernes konstruktioner – Indplacering i konstruktionsklasser efter BR18 – Version 8 – Maj 2021

Appendiks 1 – Konstruktionsklasser – Konstruktioners grupper (ver. 8, maj 2021)

Appendiks 2 – Selvbærende Gittermaster i KK1-CC1 (ver. 8, maj 2021)

Appendiks 3 – Selvbærende Gittermaster i KK2-CC2 (ver. 8, maj 2021)

Appendiks 4 – Rørmaster/Monopoles i KK1-CC1 (ver. 8, maj 2021)

Appendiks 5 – Rørmaster/Monopoles i KK2-CC2 (ver. 8, maj 2021)

Appendiks 6 – Bydækker – Antenner på eksisterende konstruktioner i KK1-CC1 (ver. 8, maj 2021)

Appendiks 7 – Bydækker – Antenner på eksisterende konstruktioner i KK2-CC2 (ver. 8, maj 2021)

Appendiks 8_- Jens F. Bagge anerkendt statiker – Certifikat (maj 2021)


Brandklasser (Sweco)

Telemaster o.l. skal også indplaceres i brandklasser, men typisk medfører opsætning af teleudstyr IKKE, at brandrisikoen stiger. Se også her evt. første dokument.

Brandteknisk notat – Teleindustrien 2023.12.12 samt

Brandtekniske eksempler – Placering og brandsikring af teknisk udstyr i eksisterende bygninger (2023-11-13)

Brandteknisk notat er nedenfor opdelt på typer af master og bærekonstruktioner:

Brandteknisk notat – Teleindustrien 2023.11.13 – Mastesites

Brandteknisk notat – Teleindustrien 2023.11.13 – Bydækker

Brandteknisk notat – Teleindustrien 2023.11.13 – Bydækker – M-type 1 Bærerør på tag med rejsning (f.eks. sadeltag)

Brandteknisk notat – Teleindustrien 2023.11.13 – Bydækker – M-type 2, M-type 4 og M-type 5 – Bærerør på fladt tag. Antennemontage på bærerør eller platform på fladt tag

Brandteknisk notat – Teleindustrien 2023.11.13 – Bydækker – M-type 3 og M-type 6 – Bærerør eller antenne monteret direkte på gavl eller facade

Notatet er nedenfor opdelt på typer af teknisk udstyr:

Brandteknisk notat – Teleindustrien 2023.11.13 – Teknisk udstyr, I-type 1 – 7, i teknikrum, teknikskabe eller teknikkabiner

Brandteknisk notat – Teleindustrien 2023.11.13 – Teknisk udstyr, I-type 1, Teknikskab placeret indeni bygning

Brandteknisk notat – Teleindustrien 2023.11.13 – Teknisk udstyr, I-type 2, Nyt teknikrum etableret indeni bygning

Brandteknisk notat – Teleindustrien 2023.11.13 – Teknisk udstyr, I-type 3, Teleudstyr placeret i eksisterende teknikrum

Brandteknisk notat – Teleindustrien 2023.11.13 – Teknisk udstyr, I-type 4, Teleudstyr placeret i tagrum, enten u-udnyttet tagrum eller teknik-tagrum

Brandteknisk notat – Teleindustrien 2023.11.13 – Teknisk udstyr, I-type 5, Teleudstyr placeret i udnyttet tagrum, tagrum med depot eller pulterrum

Brandteknisk notat – Teleindustrien 2023.11.13 – Teknisk udstyr, I-type 6, Teknikkabine til udendørs brug

Brandteknisk notat – Teleindustrien 2023.11.13 – Teknisk udstyr, I-type 7, Udendørs teknikskab


Disse ligger til grund for Telebranchen ansøgninger om nye telemaster.

Print Friendly, PDF & Email