Master og antenner

Master og antenner – udbygning af mobilnettet

Det kræver et godt dækkende netværk af mobilantenner rundt omkring i landet, hvis alle skal have glæde af de mobile og trådløse teknologier. Hvis forbindelsen skal fungere ordentligt, skal der både være et godt signal og tilstrækkeligt med kapacitet – hvilket betyder, at der i tætbefolkede områder skal opsættes flere antenner for at kunne håndtere mange samtidige opkald. Læse meget mere i pjecen “Mobilmaster og -antenner – Udbygning af mobilnet” Se pjecen TI brochure mobilmaster marts 2020

Læs om TI’s forslag til standardtekst til lokalplaner, så der tages højde for fremtidens behov for opsætning af antenner og mobilmaster


BR18 udbygning af mobilmaster og byggeloven

Byggelov og BR 18 undtager teleantenner på tage o.l. og visse telemaster for byggeansøgninger. Telemaster skal i den forbindelse indplaceres i nye klasser efter den nye BR18. Se indplacering i konstruktions- og brandklasser og at en lang række antenner er undtaget. Se Her


Værktøjskasse med fokus på telemaster og –antenner

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) har sammen med kommuner, regioner, statslige myndigheder og telebranchen udarbejdet en værktøjskasse, som bl.a. indeholder otte gode råd til kommunerne. Værktøjskassen giver et samlet overblik over relevant lovgivning, men også teknisk og praktisk viden. Værktøjskassen udbygges løbende. Se værktøjskassen på SDFIs hjemmeside


Lejepriser for udlejning af arealer til mobilmaster og mobilantenner

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har udarbejdet en vejledning om udlejning af arealer på markedsvilkår til brug for udbygning af elektroniske kommunikationsnet.


Udbygning af mobilnet og overholdelse af grænseværdier for elektromagnetisk effekttæthed

ICNIRP, som er en organisation tilknyttet WHO, har fastlagt grænseværdier for, hvor meget effekttæthed en antenne må udstråle. Teleoperatørerne følger nøje sundhedsmyndighedernes anvisninger og sikrer, at disse grænseværdier overholdes. Se under Mobilsignaler og stråling


Mastedatabasen

Mastedatabasen indeholder oplysninger om eksisterende og planlagte antennepositioner i Danmark og er etableret for at skabe større gennemsigtighed med placeringen af antenner.

Via mastedatabasen kan alle interesserede få oplysning om, hvor eksisterende antenner er placeret, det område, hvor det påtænkes at placere nye antenner, den tjenestetype og teknologi antennepositionen anvendes til, samt hvilke udbydere der er på masten

Som mobilbruger kan du udnytte basen til at se, hvilke leverandører der på den mast, der nærmest din bolig.  Se vejledning her. Din telefon og dens antenne er også afgørende vigtigt. Der er stor forskel på, hvor gode de er. Se en nordisk undersøgelse her 


Samarbejde med kommunerne om mobiludbygningen

Der er kommet et stærkt samarbejde mellem mobilselskaberne og kommunerne om at fremme udbygningen af mobildækningen. Det handler  typisk om at fremme en enklere og lettere sagsbehandling, nye principper for masteopstilling og en billigere prispolitik for leje o.l.  Alt sammen noget, der gør udbygningen lettere, hurtigere og billigere.

Rejseholdet” er en undergruppe nedsat af TI’s Mastegruppe. “Rejseholdet” har til formål gennem en fælles og enig optræden at være i dialog med kommuner eller andre myndigheder med henblik på at opnå en fælles forståelse og for at forbedre mulighederne for drift og udbygning af de mobile net. Gruppen fungerer som kontaktflade mellem selskaberne for drøftelse og løsning af fælles problemstillinger på antenne- og masteområdet. Kontaktliste rejseholdet Bilag 1 Deltagere i TI’s ”Rejsehold 25-03-2021

Se en præsentation fra Rejseholdet her: TI Rejsehold 2019-12-01

 


Brancheaftaler og kontrakter

Telebranchen har indgået en aftaler og udkast til f. eks. lejekontrakter. Se dem her.

Print Friendly, PDF & Email