Mobilsignaler og sundhed

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Reglerne om stråling fra radiobølger findes i loven om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Her står bl.a., at radioudstyr (fx antenner og mobiltelefoner) skal være konstrueret sådan, at det både sikrer beskyttelsen af sundhed for personer og husdyr og samtidig er i overensstemmelse med de fastsatte grænseværdier for eksponering af elektromagnetiske felter. Reglerne gælder uanset hvilken teknologi, der er tale om, fx 2G, 3G, 4G eller 5G. Det er teleselskabernes ansvar, at grænseværdierne overholdes – også i forhold til installation af antenner osv. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fører tilsyn med teleselskabernes anvendelse af frekvensressourcer
https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/fakta-om-5g-og-mobilstraaling

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen skal i henhold til Sundhedsloven følge forskningen på området, og informere borgerne, hvis særlige sundhedsmæssige forhold gør det nødvendigt. Helt overordnet er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er grund til at være bekymret for, at der skulle være en sundhedsrisiko forbundet med 5G

https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Mobilmaster

https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/5G-netvaerk

Grænseværdier

Grænseværdier for brug af trådløs teknologi fastsættes i den internationale uafhængige organisation ICNIRP, som samarbejder med både WHO og Europa-Kommissionen. Det er disse grænseværdier, som mobilselskaber skal overholde, når mobilnettene udbygges. Målinger viser, at effekttætheden fra mobilselskabernes net i praksis ligger meget langt under de fastsatte grænseværdier

https://www.icnirp.org/en/home/index.html

Målinger

Både i Danmark og internationalt foretages der målinger for at sikre og dokumentere, at de fastsatte grænseværdier ikke overskrides. Se målerapporter her.

Se resultater fra målinger i UK her

https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/straaling-fra-nye-5g-master-er-ikke-i-naerheden-af-vaere-en-fare-mennesker

Kræftens Bekæmpelse

Forskning viser, at almindelig brug af mobiltelefon ikke øger risikoen for kræft. Der er heller ikke fundet en øget risiko for at udvikle kræft, fordi man bor tæt på mobilmaster, tv- og radiosendemaster, eller fordi man udsættes for trådløse netværk (wi-fi) hjemme og på arbejdspladser.

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/aarsager-til-kraeft/straaling/mobiltelefoni-og-kraeft/

Læs også mere her

https://www.gsma.com/publicpolicy/consumer-affairs/emf-and-health

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/stralskydd/2020/202004/

https://www.itot.se/radsverksamhet/telekomradet/ittelekomforetagens-fragor-och-svar-om-5g-och-halsa/
Print Friendly, PDF & Email