Tal og fakta

EU Kommissionens analyse af digitaliseringen i EU – juni 2019 2019DESIReportConnectivity

Ernergistyrelsens telestatistik og bredbåndskortlægning kan ses http://www.ens.dk/teleoginternet/Bredbaand-og-internet/Tal-paa-tele-og-bredbaandsomraadet

Print Friendly, PDF & Email