Sådan arbejder vi

TI repræsenterer de vigtigste aktører i telebranchen og driver det konkrete samarbejde mellem selskaberne. TI arbejder for og faciliterer udarbejdelsen af brancheaftaler i stedet for lovgivning og bidrager til at skabe samarbejde om medlemmernes forretningsskik og kodeks på området.

TI indgår i et løsningsorienteret samarbejde med myndigheder, forbrugere og medier på vegne af medlemmerne, samtidig med at den interne konkurrence mellem teleselskaberne opretholdes.

For at opnå resultater på de strategiske indsatsområder er det vigtigt, at TI har en klar profil, dvs. at TI fremstår som en konstruktiv og dialogorienteret organisation som på en saglig, troværdig og effektiv måde besidder evnen til at håndtere telebranchens udfordringer.

TI er organiseret med en smal udadvendt ledelse, der med den rette form for politisk forståelse repræsenterer medlemsvirksomhederne i forhold til alle interessenter så som medier, beslutningstagere, myndigheder og andre samarbejdspartnere.

Grundlaget for TI’s aktiviteter er baseret på en aktiv og forpligtigende deltagelse af medlemsvirksomhederne i udformningen af TI’s bidrag til den politiske og reguleringsmæssige dagsorden, så TI afspejler alle de relevante dele af telesektorens interesser.

Print Friendly, PDF & Email