Sådan arbejder vi

TI repræsenterer telebranchen og driver det konkrete samarbejde mellem selskaberne på tværs af interesser og teknologier. Vi ønsker som udgangspunkt frivillighed og selvregulering. TI arbejder derfor for og faciliterer udarbejdelsen af brancheaftaler i stedet for lovgivning og bidrager til at skabe samarbejde om medlemmernes forretningsskik på området.

TI indgår i et løsningsorienteret samarbejde med myndigheder, forbrugere og medier på vegne af medlemmerne. Det politiske mål er en sammenhængende regulering, hvor der er velfungerende konkurrence mellem selskaberne, hvor der er gode incitamenter til at investere i både bredbånd og mobilnet, og hvor der er attraktive vilkår for både kunder og selskaber på markedet.

TI samarbejder med myndigheder og politikere om at fjerne barrierer og omkostninger, så vi kan nå længst muligt for investeringerne.

Grundlaget for TI’s aktiviteter er en aktiv og forpligtende deltagelse af medlemsvirksomhederne i udformningen af TI’s bidrag til den politiske og reguleringsmæssige dagsorden, så TI afspejler alle de relevante dele af telesektorens interesser.

Det er vigtigt, at TI har en klar profil. TI er en skarp, konstruktiv og dialogorienteret organisation som på en saglig, troværdig og effektiv måde fremmer foreningens vision.

Print Friendly, PDF & Email