Indendørs dækning

I mange nybyggerier og moderne bygninger er der udfordringer med at sikre god mobildækning. Det skyldes bl.a. den effektive isolering, der anvendes i dag, som også medvirker til at blokere for radiosignaler.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har udarbejdet vejledning i indendørsdækning i hjemmet, kontoret og centre. Link til styrelsen side om emnet og vejledningen.

Ved større nybyggerier anbefaler Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, at det i planlægnings-fasen overvejes, om der skal etableres et DAS-anlæg. Typisk i store bygninger, indkøbscentre, stadioner, tunneler og undergrundsbaner. Ikke så ofte i boligblokke. Det anbefales dog at sikre føringsveje i form af tomrør. Fra 1. juli 2016 er dette et lovkrav. Se mere i vejledningen.

Er mobiltelefonen koblet på en WiFi-forbindelse, er det på de fleste nyere mobiltelefoner muligt at bruge dette som adgangspunkt for mobilopkald. Det kaldes WiFi Calling, Voice over WiFi eller blot VoLTE, og netop fordi de bruger WiFi, er der ikke behov for at købe særligt udstyr.

Mobiltelefonens egen antenne har også stor betydning for, hvor god dækningen er. Se undersøgelsen af dette. Lån f. eks. en af de gode telefoner og sæt dit SIM-kort i den og prøv at se, om du bør skifte til en mobiltelefon med en bedre antenne.

Teleindustrien vil gerne i dialog med entreprenører om sikring af god indendørs dækning

For at sikre bedre indendørs mobildækning i moderne bygninger tilbyder Teleindustrien, at entreprenører kan kontakte mobilselskaberne i en one-stop-shop proces via Teleindustrien for at komme i dialog med mobilselskaberne og sikre en vurdering af design for et givet indendørs anlæg. Mobilselskaberne ønsker involvering og dialog så tidligt som muligt i projekteringsstadiet for at sikre løsninger, der tilgodeser alle hensyn. Teleselskaberne har lang erfaring med, hvordan et indendørsanlæg bedst muligt optimeres med hensyn til dækningsgrad og økonomi. Et godt design vil også lægge grund for teleselskabernes incitament til at efterfølgende at indgå aftale om tilslutning til anlægget.

Ønsker man dialog med mobilselskaberne om et konkret projekt til sikring af indendørs dækning og etablering af indendørs mobilanlæg kan man kontakte Teleindustrien på mailadressen post@teleindu.dk

Teleindustrien har også udarbejdet en kort Vejledning til POI for DAS – 20210615 anlæg med anbefalinger og krav til informationer.

Standardkontrakt om DAS anlæg (et indendørs dækningsanlæg ) . TI Aftale om tilslutning til DAS- anlæg

Print Friendly, PDF & Email