Cybersikkerhed

I den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi er der udpeget en række samfundskritiske sektorer, som har betydning for opretholdelse af et robust og sikkert Danmark. En af disse sektorer er telesektoren. For hver af de samfundskritiske sektorer skal der udarbejdes en sektorstrategi for cyber- og informationssikkerhed.

Den første sektorstrategi for teleområdet blev udarbejdet i 2018 i fælles skab mellem brancheforeningerne Dansk Industri, Dansk Energi, Teleindustrien, IT-Branchen og Dansk Erhverv, teleselskaberne og Center for Cybersikkerhed.

I oktober 2022 blev en opdateret sektorstrategi offentliggjort. Strategien er baseret på en risiko- og sårbarhedsanalyse.

Se strategien for telesektoren her:

Den tidligere sektorstrategi fra november 2018 kan ses her:

Print Friendly, PDF & Email