Cybersikkerhed

I den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi fra maj 2018, er der udpeget seks samfundskritiske sektorer, som har betydning for opretholdelse af et robust og sikkert Danmark. En af disse sektorer er telesektoren. For hver af de samfundskritiske sektorer skal der udarbejdes en sektorstrategi for cyber- og informationssikkerhed.

Det har været naturligt for brancheforeningerne Dansk Industri, Dansk Energi, Teleindustrien, IT-Branchen og Dansk Erhverv at påtage sig ansvaret for i samarbejde med teleudbyderne og Center for Cybersikkerhed at udarbejde denne strageti. Strategien er baseret på en risiko- og sårbarhedsanalyse.

Se strategien for telesektoren og faktaark her:

Print Friendly, PDF & Email