Datatrafikken stiger
- Teleindustrien

05-07-2024

Nye tal på teleområdet viser, at optaget og brugen af hurtige bredbåndsforbindelser er stigende. Det er positivt, at danskerne fortsat tager hurtigt internet i anvendelse. Det skaber værdi for samfundet. Men det indebærer også, at dataforbruget vokser. Sammenlignes 2. halvår 2023 med 2. halvår 2022 er danskernes dataforbrug steget med ca. 13,8% via fastnet og 27,5% via mobil, og teleselskaberne skal løbende investere massivt i udbygning af kapaciteten i nettene for at følge med efterspørgslen. Det er et af de centrale temaer, som det er nødvendigt at drøfte og håndtere, når teleforliget skal evalueres i efteråret 2024. Og det er et centralt tema at drøfte i EU som opfølgning på Europakommissionens høring om hvidbogen på teleområdet, hvor det blev identificeret som en central udfordring at stimulere investeringer i den digitale infrastruktur og håndtere, hvordan big tech og store indholdsudbyderne kan bidrage til at sikre, at kapaciteten i nettene udnyttes effektivt, og at datatrafikken afvikles på den mest hensigtsmæssige måde. Fra TI støtter vi, at også indholdsudbydere pålægges en pligt til at forhandle, hvordan udveksling af datatrafikken kan finde sted, på nøjagtig samme måde, som teleselskaber forhandler med hinanden, når der skal udveksles datatrafik mellem selskaberne.

Se telestatistikken her

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email