Input til telepolitikken
- Nyheder

  1. juli 2024

Det danske teleforlig skal evalueres og fornyes i 2025.

Det er en god anledning til at se på de store linjer i telepolitikken. Det har vi sagt lidt om til ItWatch

Essensen er, at revisionen af teleforliget er en oplagt mulighed for at formulere en ny og ambitiøs politisk vision for teleområdet i Danmark, som har fokus på at sikre en digital infrastruktur i verdensklasse, som skaber værdi for samfundet – og som også har fokus på at styrke sikkerheden og trygheden for borgerne.

Visionen bør række mange år ud i fremtiden og skabe grundlaget for en sammenhængende telepolitik, som kan være styrende for den praktiske tilgang til teleområdet på tværs af ministerier.

Vores udgangspunkt er rigtig godt. Vi har en god digital infrastruktur. Men samlet set står vi overfor udfordrende år, hvor der skal investeres massivt i fortsat udrulning af fiber og mobilnet med øget kapacitet, styrket cybersikkerhed – hvor truslen er stigende, forebyggelse af digital svindel og grøn omstilling og bæredygtighed.

Det er områder, hvor skala er en fordel, og der bør derfor være politisk fokus på at stimulere investeringer og skabe muligheder for konsolidering af infrastrukturen for at modvirke et fragmenteret marked. Man bør fra dansk side her bidrage til at justere EU reglerne på området.

Og så skal der også fokus på at sikre, at vi har de bedst mulige betingelser for udrulning af den digitale infrastruktur. Her er der ikke altid sammenfald mellem de høje ambitioner og den virkelighed, som selskaberne møder.

Det håber vi, at bl.a. implementeringen af Gigabit-forordningen kan hjælpe med til at løse.

Vi glæder os til processen og samarbejdet med politikere og myndigheder om at skabe rammerne for verdens bedste digitale infrastruktur.

Print Friendly, PDF & Email