Input til ny cyberstrategi
- Nyheder, Pressemeddelelser

15. april 2024

Opfordring: lad os få en ambitiøs national strategi for cybersikkerhed 2025-2027

Input til strategien fra Cyberalliancen https://www.teleindu.dk/cyberalliancens-input-til-national-strategi-for-cybersikkerhed-15-04-2024/

Digitaliseringen skaber vækst. Men den skaber også nye sårbarheder. Derfor er det vores mål at sikre, at Danmark fortsat er beskyttet mod de stadigt mere avancerede cybertrusler. Vi opfordrer til en ambitiøs opdatering af den nationale strategi der bl.a. fokuserer på samarbejde og informationsdeling, sikring af kritisk infrastruktur, kompetencer og strategi for cybertrusslen fra kunstig intelligens.

Vi anbefaler en stærkere integration mellem de samfundsvigtige sektorer og myndighederne, hvor et forstærket fokus på tidlig varsling og reaktion på cybertrusler er nødvendig. Det er essentielt, at vi sammen styrker de operationelle rammer for at handle effektivt og koordineret i tilfælde af angreb.

Det er desuden afgørende at øge indsatsen for at uddanne flere IT- og cybersikkerhedseksperter, da mangel på kvalificeret arbejdskraft udgør en væsentlig risiko for national sikkerhed. Samtidig skal det internationale samarbejde, især det nordiske, intensiveres for at håndtere trusler, der ikke kender nationale grænser. Cyberalliancen forpligter sig til at arbejde tæt sammen med regeringen og relevante interessenter for at implementere disse strategier og sikre et robust digitalt forsvar. Cyberalliancen, består af Danmarks samfundsvigtige sektorer ved Finans Danmark, Green Power Denmark, Danske Rederier, DANVA og Teleindustrien.

6 forslag til den kommende nationale strategi for cybersikkerhed 2025-2027

1. Styrket samarbejde og videndeling mellem sektorerne, de ansvarlige sektormyndigheder og Center for Cybersikkerhed.

 2. Fokus på afhængigheder mellem samfundskritiske sektorer. Det er Cyberalliancens anbefaling, at der bør tages initiativ til at gennemføre grundige, nationale analyser og øvelser med deltagelse af medarbejdere på tværs af sektorerne for at identificere og træne håndtering af potentielle kritiske afhængigheder og svagheder i vores digitale infrastruktur.

3. Der bør sikres meget klare rammer for rolle- og ansvarsfordelingen i forhold til trusselvurderingerne, herunder overvågning og beskyttelse af knudepunkter, centraler og stationer, kabler, rør og andre kritiske infrastrukturelementer.

4. Styrkelse af det nordiske samarbejde. De nordiske lande deler mange karakteristika, og der kan derfor være stor værdi i en stærkere udveksling af information og et stærkere samarbejde mellem myndigheder og inden for de enkelte sektorer på tværs af lande i Norden.

5. Der er mangel på it- og cybersikkerhedsspecialister i Danmark. Der bør derfor sættes politisk fokus på at sikre et øget optag af unge på it-uddannelserne. Og der bør sikres øgede investeringer i avanceret træning og videreuddannelse af personale inden for cybersikkerhed og -beredskab i samarbejde med virksomhederne.

6. Kunstig intelligens har potentialet til på en række områder at øge vores robusthed mod cybertruslen. For at sikre en mere effektiv indsats mod risikoen for de negative virkninger af kunstig intelligens er der behov for at samle ansvaret og koordinere indsatsen med udgangspunkt i en målrettet strategi. Mange aktører skal bidrage til dette arbejde.

Print Friendly, PDF & Email