“Cybersikkerhed er en holdsport”
- Teleindustrien

29. februar 2024

Hvad sker der, hvis internettet forsvinder i 48 timer – eller længere tid? Det spørgsmål stiller TV2 i en interessant artikel, som meget godt illustrerer de enorme konsekvenser, det vil have for samfundet, hvis den digitale infrastruktur sættes ud af drift – og hvordan de forskellige samfundskritiske sektorer er afhængige af hinanden.

Heldigvis er den danske teleinfrastruktur, som internettet kører på, en “robust størrelse” – som Mark Fiedel fra Center for Cybersikkerhed formulerer det.

Teleselskaberne har et skarpt fokus på at styrke sikkerheden, beredskabet og modstandskraften i nettene. Det sker i samarbejde med Centre for Cyber Security, beredskabsmyndighederne og i branchesamarbejdet i vores TeleDCIS.

Vi har i Danmark meget fornuftigt taget udgangspunkt i et sektoransvarsprincip, hvor hver sektor tager ansvaret for egen sikkerhed. Men med de afhængigheder vi har på tværs af sektorer, kommer vi til, i endnu højere grad, at skulle forholde os til og forberede os på de kaskade-effekter det har, når fx strømmen forsvinder, når mobilnettene og internettet ikke er tilgængelige eller finansielle transaktioner ikke længere kan gennemføres.

De seneste angreb fra russiske aktører understreger behovet for at fastholde og styrke indsatsen med samarbejde på tværs mellem sektorer og aktører og prioritere videndeling og udveksling af informationer om trusler og sårbarheder.

“Cybersikkerhed er en holdsport” – som den tidligere forsvarsminister Trine Bramsen formulerede det.

Print Friendly, PDF & Email