Mobilbetalinger i fare?
- Teleindustrien

7. februar 2024

Der er i Europa-Parlamentets økonomiudvalg (ECON-udvalget) stillet forslag, der vil kunne sætte en effektiv stopper for brug af mobilbetalinger via telefonregningen i Danmark og mulighederne for at foretage indsamlinger til almennyttige og velgørende formål. Forslagene er stillet i forbindelse med drøftelserne om forslag til forordning om betalingstjenester i det indre marked.

TI har derfor sammen med ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) skrevet til de danske parlamentarikere med en opfordring til ikke at støtte de fremsatte forslag ved afstemningen i ECON-udvalget den 14. februar 2024. Se brevet her

Vi har netop i denne weekend gennemført en vellykket Danmarksindsamling, hvor der blev indsamlet mere end 100 mio. kr. til hjælp til verdens fattigste børn. Omkring halvdelen af de indsamlede penge blev indsamlet via mobilbetalinger via telefonregningen.

Dette ville ikke kunne lade sig gøre, hvis man følger de forslag, der er stillet i ECON-udvalget. Det er derfor vores håb, at de stillede forslag ikke vil få støtte i udvalget den 14. februar 2024.

/jw

Print Friendly, PDF & Email