Konstruktivt samarbejde om mobiludbygning
- Nyheder, Pressemeddelelser

samarbejde

Det blev i 2012 aftalt mellem telebranchen, KL og Danske Regioner, at der skulle tages initiativ til øget dialog og samarbejde om mobiludbygningen i Danmark. Der er derfor i efteråret 2012 afholdt fem dialogmøder i de fem danske regioner, hvor det er blevet drøftet, hvordan kommuner, regioner og telebranchen kan samarbejde om at fremme mobiludbygningen i hele landet.

Møderne har bidraget til en god og konstruktiv dialog om de udfordringer, der er med udbygning af mobilnettene hos både kommuner, regionerne og teleselskaberne, og møderne har endvidere bidraget  til at skabe en større fælles forståelse af, at alle parter har en fælles interesse og opgave i at fremme mobildækningen.

Med baggrund i den gode dialog, som er opnået med mødeinitiativerne, ser parterne frem til et godt og konstruktivt samarbejde om at sikre en bedre mobildækning i Danmark.

Se evalueringsbrevet til ministeren her: https://www.teleindu.dk/branchesamarbejde/master-og-antenner/

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email