Rapport fra Filmpolitisk Forum
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Filminstituttet har leveret sin rapport fra drøftelserne i Filmpolitisk Forum, hvor bl.a. TI’s direktør Jakob Willer har siddet i drøftelserne om de digitale udfordringer og muligheder for dansk film.

Se rapporten her http://www.kum.dk/nyheder-og-presse/kulturnyt/2013/november/rapport-om-digitale-udfordringer-og-muligheder-for-dansk-film/

Direktør i Teleindustrien Jakob Willer udtaler:

Filmpolitisk Forum har leveret et vigtigt bidrag til debatten om udviklingen af dansk film og udfordringerne med at sikre forbrugerne digital adgang til indhold.

Teleindustriens er af den opfattelse, at der bør fokuseres – og satses på at understøtte udviklingen af nye digitale forretningsmodeller og indtjeningsmuligheder i dansk film. De nye forretningsmodeller bør have som mål at styrke den samlede indtjening ved filmdistribution.

Særligt T-VOD vinduet kan have potentiale for dansk film og VOD-udbydere og bidrage til at gøre aktuelle film tilgængelige for forbrugerne. Med lovlige VOD tjenester kan der skabes fornyet indtjening til dansk film. Potentialet er stort. Teleindustrien støtter derfor også overvejelserne om mere fleksible lanceringsvinduer og tidligere vinduer til T-VOD distribution.

Teleindustrien og VOD-udbyderne bidrager til dansk film ved at sikre gode muligheder for en effektiv digital distribution til forbrugerne. Det er både i filmindustriens og forbrugernes interesse. Vi tror på, at der på frivillig basis vil kunne findes nye investeringer til dansk film, når vi satser endnu mere på digital distribution.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, 20102365

Print Friendly, PDF & Email