Indendørs dækning

I mange nybyggerier og moderne bygninger er der udfordringer med at sikre god mobildækning. Det skyldes bl.a. den effektive isolering, der anvendes i dag, som også medvirker til at blokere for radiosignaler.

Energistyrelsen har udarbejdet vejledning i indendørsdækning i hjemmet, kontoret og centre. Link til styrelsen side om  emnet og vejledningen.

Ved større nybyggerier anbefaler Energistyrelsen, at det i planlægningsfasen overvejes, om der skal etableres et DAS-anlæg. Typisk i store bygninger, indkøbscentre, stadioner, tunneler og undergrundsbaner. Ikke så ofte i boligblokke. Det anbefales dog, at sikre føringsveje i form af tomrør. Fra 1. juli 2016 er dette et lovkrav. Se mere i vejledningen.

Brug af WiFi til mobiltelfoni er dog på vej. Det kaldes WiFi Calling eller Voice over WiFi. Indtil videre er det kun ganske få mobiltelefoner der kan, men i løbet af 2016 vil langt flere kunne anvende denne mulighed, netop fordi de har WiFi og derfor ikke behøver købte særligt udstyr.  Endelig kan mobiltelefonens egen antenne også gøre dækningen dårlig. Se undersøgelsen af dette. Lån f. eks. en af de gode telefoner og sæt dit SIM-kort i den og prøv.

Teleindustrien vil gerne i dialog med entreprenører om sikring af god indendørs dækning

For at sikre bedre indendørs mobildækning i moderne bygninger tilbyder Teleindustrien, at entreprenører kan kontakte mobilselskaberne i en one-stop-shop proces via Teleindustrien for at komme i dialog med mobilselskaberne og sikre en vurdering af design for et givet indendørs anlæg. Mobilselskaberne ønsker involvering og dialog så tidligt som muligt i projekteringsstadiet for at sikre løsninger, der tilgodeser alle hensyn. Teleselskaberne har lang erfaring med, hvordan et indendørsanlæg bedst muligt optimeres med hensyn til dækningsgrad og økonomi. Et godt design vil også lægge grund for teleselskabernes incitament til at efterfølgende at indgå aftale om tilslutning til anlægget.

Ønsker man dialog med mobilselskaberne om et konkret projekt til sikring af indendørs dækning og etablering af indendørs mobilanlæg kan man kontakte Teleindustrien på mailadressen post@teleindu.dk

Teleindustrien har også udarbejdet en kort vejledning til POI for DAS 2019_03_05 anlæg med anbefalinger og krav til informationer.

Standardkontrakt om DAS anlæg (et indendørs dækningsanlæg ) . TI Aftale om tilslutning til DAS- anlæg

Print Friendly, PDF & Email