Appel til politikere om logning
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

En lang række organisationer har rettet en appel til justitsministeren og folketinget om at undlade at indføre ny og mere omfattende logning af danske borgeres digitale adfærd.

Se brevet her JM vedr logning febr 2015

– Vi retter med brevet en klar appel til ministeren og folketingets politikere om at tage alle forholdsregler, for at sikre at der ikke indføres logning der strider mod borgernes grundlæggende rettigheder
– Hvis man politisk ønsker at udvide logningen igen, finder vi det nødvendigt at overveje, hvilke skridt der bør tages for at afklare retsgrundlaget, herunder inddrage EU-Kommissionen i vurderingen af de danske regler

Jakob Willer
Teleindustrien
20102365

Print Friendly, PDF & Email