Danmark i TOP med Smart Cities
- Teleindustrien

Kortlægning af Smarts Cities i EU placerer Danmark på førstepladsen sammen med Sverige, Estland og Slovenien, når man ser på, hvilke lande, der har den største andel af større byer, der kan kategoriseres som Smart Cities.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter lavede sidste forår en kortlægning af de danske kommuners arbejde med Smart City-begreber. Den viste, at omkring halvdelen af de 98 kommuner arbejder med aktiviteter, som de kalder for Smart City, og at 80 procent af dem har planer om at øge arbejdet de kommende år.

Københavns Kommune vandt sidste efterår den internationale World Smart Cities Award for planen Copenhagen Connecting. Administrerende direktør i Københavns kommune Mikkel Hemmingsen indbød på TELE2015 alle til at deltage i projektet, i Smart City og i anvendelsen af kommunens mange data. Han fremhævede også, at kommunen og HOFOR ville arbejde aktivt på, at kunne stille rør i byen for bl.a. teleområdet, sådan at unødvendige gravninger kunne undgås i en gravebelastet by og samtidig spare midler for operatørerne. I 2014 blev der gravet 800 km til teleledninger i København. På et møde med HOFOR og telebranchen den 26/2 var der en meget positiv stemning om mulighederne. HOFOR er i gang med et pilotprojekt for at teste det praktiske.

Link til KL: http://www.kl.dk/menu/Danmark-topper-Smart-City-liste-id177685/

Print Friendly, PDF & Email