Digital velfærd
- Nyheder, Pressemeddelelser, Telefoni, Teleindustrien

Regeringen har i dag fremlagt sin strategi for digital velfærd http://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Strategi-for-digital-velfaerd_30sep

– Strategien er et vigtigt skridt i retning af at udnytte teknologiens potentiale til at sikre en lettere hverdag med bedre og mere fleksibel behandling for mange borgere, og der tages fat på et forpligtende samarbejde mellem de centrale aktører, udtaler Jakob Willer, direktør i Teleindustrien.

– Vi er på rette spor. Men der mangler også visioner og konkrete målsætninger for udbredelse og anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger. Det gælder fx for det telemedicinske område, hvor vi allerede har haft mange vellykkede pilotforsøg og afprøvede teknologier. Her mangler vi at tage skridtet til at opstille konkrete målsætninger for udbredelsen og anvendelsen af teknologien i stedet for yderligere forsøg og analyser, tilføjer Jakob Willer.

– Vi har alle muligheder i Danmark. Der er et stort potentiale. Vi har teknologien. Vi har en it-parat befolkning. Vi har et veletableret sundhedssystem. Vi har kommuner, der søger effektivisering og forbedring af deres serviceydelser. Vi har virksomheder, der er parate til at investere og udvikle løsninger i samarbejde med de offentlige. Hvis vi også havde politiske visioner og vilje til at blive førende på dette felt, så kunne vi nå rigtig langt, udtaler Jakob Willer.

– Og med øget brug af teknologien til velfærdsteknologiske løsninger og telemedicin vil vi samtidig styrke incitamenterne til at investere yderligere i udbygning af den digitale infrastruktur og sikre endnu bedre bredbånd og mobildækning i alle dele af landet, udtaler Jakob Willer

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email