Kommissionens hastværk
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

EU-Kommissionen har fremlagt et udkast til forordning til yderligere regulering af bl.a. roaming i EU.

I teleindustrien er vi generelt positive overfor bestræbelser, der retter sig mod at fremme et velfungerende digitalt indre marked i EU. Den foreslåede pakke forekommer dog utilstrækkelig set i forhold til at levere de forventede positive resultater i form af jobskabelse, vækst og innovation.

Forslaget skabet i sig selv en væsentlig regulatorisk og investeringsmæssig usikkerhed ved at gribe ind i eksisterende direktiver og Roamingforordninger. Forslaget indeholder flere markante afvigelser fra det nuværende regulatoriske regime, og pga. manglende høring er det reelt ikke undersøgt eller yderligere kvalificeret, hvad konsekvenserne af disse ændringer vil være. Processen omkring forordningens tilblivelse har været usædvanligt lukket og ikke-transparent, og at ingen, herunder hverken telebranchen, myndigheder eller forbrugere, har været hørt eller inddraget undervejs jf. den fra BEREC (de europæiske telemyndigheder) fremførte kritik

http://berec.europa.eu/files/document_register_store/2013/9/BoR_(13)_104_BEREC_statement_on_publication_of_proposal_for_Regulation_on_Single_Market_2013-09-16.pdf

Den store regulatoriske usikkerhed der følger af forslaget risikerer at lægge en massiv dæmper på investeringerne i den digitale infrastruktur i Europa. Og der er da også allerede nu politikere i bl.a. Europaparlamentet, der tøver og sætter spørgsmålstegn ved, om det mon er et fornuftigt forslag fra Kommissionen http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Tech/2013/09/27/095119.htm

TI og IT-B har afgivet et fælles høringssvar til Erhvervs- og Vækstministeriet. Se høringssvaret her

https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/08/Høringssvar-TI-og-ITB-EU-specialudvalget-indre-marked-for-telekommunikation-24.pdf

Print Friendly, PDF & Email