En barriere for fiberudrulningen fjernes
- Teleindustrien

‘1. juli 2022

Det ser ud til, at endnu en barriere ryddes af vejen, så vi kan komme ud med verdens bedste digital infrastruktur i alle dele af landet.

Transportministeriet har netop udsendt et forslag til ændring af privatvejsloven i høring.

Forslaget er en konsekvens af tillægsaftalen til teleforliget fra december 2021 om at lette gravearbejdet og etablering af fibernet i private fællesveje i landzonen.

Med forslaget udstyres kommunalbestyrelsen med en hjemmel til at udstede gravetilladelse i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at opnå en aftale om etableringen med vejens ejere – som måske i nogle tilfælde for at genere hinanden afviser at give tilladelse til gravninger, der kommer naboerne til gavn. Det er nogle rigtig ærgerlige sager, som det heldigvis ser ud til, at der nu findes en løsning på.

Udgangspunktet er, at gæsteprincippet vil finde anvendelse i de sager, hvor kommunalbestyrelsen træffer beslutning.

Der er høringsfrist den 17. august 2022.

Print Friendly, PDF & Email