Færre klager på teleområdet
- Nyheder, Pressemeddelelser, Telefoni, Teleindustrien

Teleankenævnet har udgivet sin årsberetning for 2013. Årsberetningen kan ses her: http://teleanke.dk/archives/4936

Af årsberetningen kan det blandt andet ses, at antallet af klager på teleområdet fortsat er faldende.

Der blev i 2013 indsendt 323 klager til Teleankenævnet mod 474 i 2012. Årsberetningen viser også, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i nævnet er blevet kortere, således at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager nu er på 35 dage mod 76 dage i 2012. Der er fortsat flest sager på mobilområdet. I ca. 20 pct. af sagerne er der indgået forlig mellem parterne. I ca. 12 pct. af sagerne har klager fået medhold eller delvist medhold.

Direktør i Teleindustrien, Jakob Willer, udtaler:

– Det er rigtig positivt, at færre kunder finder anledning til at klage. Jeg tror i høj grad det hænger sammen med, at selskaberne er blevet gode til at håndtere de henvendelser, der kommer fra kunderne, når der er udfordringer med de produkter, der er leveret, og oftest finder teleselskabet og kunden en tilfredsstillende løsning sammen.

Teleankenævnet og TI (Telekommunikationsindustrien i Danmark) har i 2012 besluttet at sætte fokus på den klagevejledning udbyderne har pligt til at give i henhold til udbudsbekendtgørelsens § 15, nr. 3. Teleankenævnet har derfor igennem hele 2013 registreret klager, hvor der efter nævnets vurdering ikke er givet en fyldestgørende klagevejledning. I 29 % af de afgjorte nævnssager har udbyderen ikke givet tilstrækkelig klagevejledning til slutbrugeren.

Direktør i Teleindustrien, Jakob Willer, udtaler:

– Jeg har noteret mig, at der er udfordringer med at sikre, at forbrugerne får tilstrækkelig klagevejledning. Det er selvfølgelig ikke godt nok. Jeg vil tage problemstillingen op overfor selskaberne, så vi hurtigt kan få rettet op og sikret, at forbrugernes får en ordentlig vejledning, som de har krav på.

Teleklagenævnets Årsberetning 2013 er omtalt her: http://www.bredbaandsmatch.dk/2014/04/28/antallet-af-klager-falder/

Print Friendly, PDF & Email