Fair Contribution
- Teleindustrien

22-05-2023

Teleindustrien har leveret sit høringssvar til høringen fra EU-Kommissionen om udviklingen på det europæiske telemarked. Se høringssvaret her https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2023/05/TI-horingssvar-EU-Consultation-maj-2023.pdf

Konklusionen er, at vi fra Teleindustriens side anerkender, at der i et europæisk perspektiv potentielt kan være problemer på markedet.

Techgiganterne har så stor markedsmagt, at det vanskeliggør en lige og reel forhandling om sammenkobling af net og udveksling af datatrafik. Der er stor asymmetri i udvekslingen af datatrafik mellem teleselskaberne og techgiganterne, og det er vanskeligt at se, hvilke incitamenter techgiganterne har til at begrænse – og distribuere datatrafikken effektivt, hvis det ikke har økonomiske konsekvenser, at mængden af datatrafik i nettene vokser.

Vi peger derfor fra Teleindustriens side på, at aftaler om udveksling af datatrafik skal baseres på kommercielle forhandlinger mellem parterne, men at det kan være relevant og berettiget, at aktørerne på markedet har en forpligtelse til at forhandle aftaler om udveksling og håndtering af datatrafik. Denne forpligtelse findes ikke i dag i relationen mellem teleselskaber og techgiganter.

/Jakob Willer, direktør i Teleindustrien

Print Friendly, PDF & Email