Dansk version af internettet?
- Teleindustrien

13-06-2023

Regeringens tech-ekspertgruppe giver med deres anbefalinger et berettiget og kvalificeret indspark til at styrke reguleringen og øge kontrollen med techgiganternes aktiviteter og sikre en bedre beskyttelse af børn og brugere på digitale platforme. De foreslåede tiltag ligger i naturlig forlængelse af Digital Service Act (EU regulering), som grundlæggende handler om at styrke borgernes digitale rettigheder.

På særligt et punkt giver de fremlagte anbefalinger anledning til opfølgende spørgsmål og afklaring, og for telebranchen også en alvorlig bekymring. Det foreslås, at der udvikles effektive aldersbekræftelsesværktøjer, så børn og unge kun kan få adgang til tjenester med aldersvarende indhold. Hvordan det skal gøres står ikke klart, og det er på ingen måde en enkel opgave at løse.

For telebranchen vækker det dog særlig bekymring, at det foreslås at overveje en løsning, hvor teleselskaber skal blokere for adgangen til platformene, hvis udbyderne ikke efterlever kravene om aldersverifikation. Det baner vejen for en meget omfattende og indgribende blokering af adgangen til tjenester og indhold på internettet, der ikke følger de danske regler. Skal vi have en dansk version af internettet?

/Jakob Willer, mobil 20102365

Print Friendly, PDF & Email