Fiber og mobil data vokser
- Nyheder, Telefoni, Teleindustrien

Det seneste år er den mobile datatrafik vokset markant. Og på fastnet er det særligt på udbredelsen af fiber, at der ses store vækstrater. Det viser den nye halvårsstatistik fra Erhvervsstyrelsen: http://erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/696073/5

Selve statistikken kan ses her: http://erhvervsstyrelsen.dk/file/474924/telestatistik-andet-halvaar-2013.pdf

Fra Erhvervsstyrelsens opsummering af statistikken kan bl.a. udledes:

– Den mobile datatrafik er samlet set steget med 68,1 pct. fra 40.900 TB i 2012 til 68.800 TB i 2013

– Det samlede antal mobile bredbåndsabonnementer steg med 10,5 pct. fra 5.442.000 til 6.016.000 fra slutningen af 2012 til slutningen af 2013

– Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer er steget med 3,7 pct. fra 2.218.000 til 2.300.000 fra slutningen af 2012 til slutningen af 2013

– Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer baseret på kobber (DSL) er fortsat svagt faldende med negativ vækst på 1,7 pct. i løbet af 2013. Kabelmodem-teknologien oplever fortsat en stigning – fra slutningen af 2012 til slutningen af 2013 var stigningen på 6,1 pct. Fiber er fortsat i kraftig fremgang med en vækst på 24,1 pct. svarende til 65.000 nye fiberabonnementer

– Medianhastigheden for fastnet bredbånd download er steget fra 18,3 Mbit/s i slutningen af 2012 til 21,5 Mbit/s i slutningen af 2013

– Der er nu 40,9 fastnet bredbåndsabonnementer pr. 100 indbyggere i Danmark pr. 31. december 2013

Statistikken er baseret på input fra 117 teleselskaber.

Print Friendly, PDF & Email