Fremskrivning af bredbånd
- Teleindustrien

23. april 2021

Energistyrelsen har primo 2021 opdateret fremskrivningen af restgruppens udvikling i de kommende år for at give et mere konsolideret beslutningsgrundlag for evt. nye initiativer, der skal understøtte målsætningen om, at alle boliger og virksomheder har adgang til 100/30 Mbit/s fastnetbredbånd (bredbåndsmålsætningen)

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/afrapportering_paa_fremskrivning_af_restgruppen.pdf

Fremskrivningen viser, at der forventes en restgruppe på ca. 22.000-26.000 boligog virksomhedsadresser, når den markedsbaserede udrulning vurderes afmattet (forventeligt medio 2020’erne). Det svarer til en dækningsgrad (andelen af dækkede adresser) på ca. 99 pct.

I opgørelsen er der ikke taget højde for udbygningen med mobilt bredbånd, hvor både 4G og 5G bidrager til at reducere antallet af kunder, der reelt mangler adgang til en ordentlig bredbåndsforbindelse.

/jw

Print Friendly, PDF & Email