Sikkerhed i kritisk infrastruktur
- Teleindustrien

6. april 2021

Der var den 23. marts 2021 første behandling i Folketinget af lovforslag L190 om leverandørsikkerhed i den kritiske teleinfrastruktur. Teleindustrien har forud for første behandlingen i Folketinget haft foretræde for Forsvarsudvalget og argumenteret for, at det er nødvendigt at foretage ændringer i det fremsatte forslag for at fremme retssikkerheden for teleselskaber, der investerer i udbygning af bredbånd og mobilnet i Danmark.

Heldigvis er der blevet lyttet!

Forsvarsministeren vil fremsætte ændringsforslag om, at der i lovteksten indsættes en bestemmelse, der forpligter Center for Cybersikkerhed (CFCS) til i størst muligt omfang at foretage partshøring og begrunde afgørelser om forbud mod konkrete aftaler. Endvidere vil Forsvarsministeren foreslå, at der i lovteksten indsættes en bestemmelse, der forpligter CFCS til at inddrage Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen samt andre relevante fagmyndigheder, inden centeret træffer afgørelse om forbud. Endelig vil ministeren foreslå, at der i lovteksten indsættes en bestemmelse med krav om, at der skal udarbejdes en evaluering af loven, som skal oversendes til Folketinget senest tre år efter lovens ikrafttræden.

/JW

Print Friendly, PDF & Email