Skitse til ny logning
- Teleindustrien

Justitsministeren har fremlagt en skitse for revision af logningsreglerne. https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/EUU/bilag/396/index.htm

Baggrunden for revisionen er en række EU-domme, senest EU-Domstolens dom af 6. oktober 2020 i de forenede sager C-511/18 og C-512/18, La Quadrature du Net m.fl. og C520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophone m.fl., om de franske og belgiske logningsreglers forenelighed med EU-retten.

Lovskitsen skal danne grundlag for drøftelser med telebranchen, relevante organisationer mv., inden lovforslaget om den materielle revision af
logningsreglerne mv. fremsættes.

Fra telebranchens side ser vi frem til drøftelserne med Justitsministeriet og Rigspolitiet om den fremlagte skitse. Fra branchens side prioriterer vi, at de danske regler bringes i overensstemmelse med EU-retten, og branchen vil arbejde for at sikre klare definitioner på, hvilke data, der skal gemmes og klare regler for udlevering. Læs evt. mere her https://www.teleindu.dk/brancheholdninger/logning-og-teledata/

Endvidere er det vores opfattelse, at der mangler et helt centralt afsnit i skitsen, som omhandler dækningen af de omkostninger, der er forbundet med, at teleselskaberne skal foretage logningen, som politikerne ønsker.

/jw

Print Friendly, PDF & Email