Ny vejledning om markedspriser
- Teleindustrien

Energistyrelsen har udgivet en ny mastelejevejledning, som skal gøre det nemmere at fastsætte lejepriser https://ens.dk/presse/ny-mastelejevejledning-skal-goere-det-nemmere-fastsaette-lejepriser

Når teleselskaberne skal udbygge deres mobilnet, kræver det, at der findes arealer, hvor de kan opføre mobilmaster og opsætte mobilantenner. I den forbindelse vil teleselskaberne typisk indgå aftaler med offentlige myndigheder om leje af offentligt ejede arealer. Når offentlige myndigheder lejer arealer ud til brug for teleselskabernes mobilmaster og mobilantenner, skal det ske på markedsvilkår. Men det er ikke altid en let opgave at fastsætte lejepriser, der afspejler markedsvilkårene. Derfor får offentlige myndigheder nu fornyet hjælp i form af en revideret vejledning om udlejning af arealer på markedsvilkår til brug for udbygning af elektroniske kommunikationsnet.

Print Friendly, PDF & Email