Opfølgning på samråd om logning
- Teleindustrien

[opdateret 5. februar 2021]

Den 14. januar 2021 var der samråd i folketingets retsudvalg vedrørende logning. Samrådet kan ses her

På samrådet fremkom Justitsministeren med nogle nye meldinger, som er anderledes end dem, telebranchen har modtaget tidligere. TI har derfor rettet henvendelse til Justitsministeriet for at få en afklaring af, hvad retsstillingen er på området.

TI har den 15. januar 2021 sendt et brev til justitsministeren med en række spørgsmål som opfølgning på samrådet i Retsudvalget https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2021/01/TI-brev-til-justitsministeren-15-01-2021.pdf

TI har den 29. januar 2021 modtaget svar fra justitsministeren. Svaret kan ses her

Print Friendly, PDF & Email