Glæde over nyt teleforlig
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

17. maj 2018

De politiske partier i Folketinget har i dag indgået det bredest tænkelige forlig om fremtidens telepolitik i Danmark. Samtlige partier bakker op om politikken og de grundlæggende principper om markedsbaseret udrulning af infrastrukturen og teknologineutral regulering.

Direktør i Teleindustrien Jakob Willer udtaler:

– Vi har grund til at glæde os. I Teleindustrien har vi i lang tid set frem til at få en afklaring af rammerne for udviklingen på markedet. Det er den helt rigtige kurs der er sat, og det er stærkt, at teleminister Lilleholt har sikret så bred opbakning til politikken fra hele Folketinget.

– Den brede opbakning om de grundlæggende principper vil kunne give den nødvendige ro og stabilitet på området og være med til at sikre en fortsat positiv udvikling på det danske marked til gavn for alle danske forbrugere.

– Det er rigtig positivt, at der er fokus på at reducere barrierer og byrder og skabe et marked, hvor det er attraktivt at investere i udbygning af den digitale infrastruktur. Det er investeringer fra markedets aktører, der har sikret Danmark en plads i den digitale superliga. Det anerkendes klart i forliget. Og det er private investeringer fra markedet, der vil kunne sikre, at vi fastholder denne position.

– Hvor langt principperne holder i praksis vil skulle vise sig i den førte politik og i de initiativer, der tages. Det er i den førte politik, og når principperne kommer på arbejde i praksis, at de vil kunne vise deres værdi og styrke.

– Vi har endnu ikke set de endelige dækningskrav for de kommende frekvensauktioner. Men det giver da anledning til en vis bekymring i branchen, at man tilsyneladende vil stille dækningskrav på adresser, hvor der allerede i dag kan konstateres at være dækning. Det er ikke udpræget ”markedsbaseret”.

– Blandt de konkrete initiativer er der grund til særligt at fremhæve, at der vil blive taget initiativ til at sikre klare rammer for kommunernes aktiviteter. Det er et initiativ som vil skabe forudsigelighed og klarhed for både kommuner og for teleselskaber.

– Endvidere er det positivt, at der tages initiativ til at sikre enklere og billigere adgang til opstilling af mobilmaster, sikre bedre rammer for nedgravning af bredbåndsinfrastruktur og standardisering af kommunernes sagsbehandling.

– Det er også positivt at notere justeringen af bredbåndspuljen, som i praksis vil betyde, at det er kunderne, der er længst væk fra markedet, der kan få hjælp. Det vil bidrage til at mindske de potentielt negative effekter af bredbåndspuljen.

– Vi har brug for løbende at drøfte udviklingen på markedet med ministeren og hans embedsmænd. Det er derfor positivt, at man vil etablere et brancheforum, hvor vi kan have dialogen om fx rammerne for udrulning af 5G. Det er et af de områder, hvor der fortsat er nogle vigtige opgaver at få løst.

– Samlet set kan vi som branche være meget tilfredse med indholdet i teleforliget. Nu glæder vi os til at se de gode hensigter og principper komme til live i den førte politik.

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email