Høringssvar vedr. udkast til forbrugeraftalelov
- Teleindustrien

IT-branchen og Teleindustrien har netop afgivet hørringsvar til Justitsministeriets udkast til en ny forbrugeraftalelov. I hørringssvaret foreslår ITB og Teleindustrien nogle ændringer til de regler, der har betydning for web- og telefonisk bestilling af abonnementsaftaler om teletjenester samt salg af indholds- og betalingstjenester at gøre.

Regler skaber forvirring Ifølge ITB og Teleindustrien har en række af reglerne i lovudkastet til den nye forbrugeraftalelov betydning for web- og telefonisk bestilling af varer og enkeltstående tjenesteydelser, og disse regler kan skabe forvirring ved bestilling af abonnementsaftaler om teletjenester.

Undtagelsesbestemmelse bør ikke droppes ITB og Teleindustrien er også betænkelige ved, at undtagelsesbestemmelsen for indholds- og betalingstjenester, som findes i den nuværende forbrugeraftalelov, bliver droppet i den nye forbrugeraftalelov. ITB anmoder Justitsministeriet om at genoverveje, hvorvidt det er hensigtsmæssigt. Det vil i meget høj grad vanskeliggøre og i visse tilfælde umuliggøre de forretningsmodeller, der ligger til grund for salg af indholds- og betalingstjenester fx vil det blive umuligt at udbyde afstemninger i forbindelse med radio/tv-programmer.

Læs høringssvaret her https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/08/TI-ITB-hoeringssvar-om-forbrugerrettigheder-20.08.20131.pdf

Print Friendly, PDF & Email