Ingen problemer med netneutralitet
- Nyheder, Teleindustrien

3. juli 2019

Energistyrelsen har udarbejdet en rapport vedrørende styrelsens tilsyn med EU-forordningen om adgang til det åbne internet. Rapporten kan ses her

Overordnet set er det Energistyrelsens vurdering, at der stadig ikke er væsentlige problemer med at overholde reglerne om netneutralitet i Danmark.

Det er heldigvis ikke en overraskende konklusion, udtaler Jakob Willer, direktør i Teleindustrien

Vi har i netneutralitetsforum en god løbende dialog med mellem teleselskaberne, brugerrepræsentanter og myndigheder. Der er på møderne i Netneutralitetsforum ikke rejst konkrete eksempler på noget, der har kunnet karakteriseres som brud på netneutraliteten, forklarer
Jakob Willer, direktør i Teleindustrien

Print Friendly, PDF & Email