Katastrofal roamingkurs
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

EU vil fra juni 2017 helt fjerne omkostningerne for forbrugerne til roaming i EU. Men man har ikke fået konstrueret en regulering, der på nogen måde hænger sammen. Indgrebet fører givetvis til højere priser for almindelige forbrugere – også for dem der næsten aldrig rejser – og færre penge til investeringer og til at lukke mobilhuller. Konsekvensen kan også blive, at forbrugere ikke længere kan anvendes deres almindelige abonnement i udlandet, men er nødt til at købe enten et dyrere abonnement eller tilkøbe muligheden for roaming.

Reguleringen er skruet sådan sammen, at man ønsker, at forbrugere skal kunne bruge deres mobiltelefon i udlandet til samme priser, som de bruger den i deres hjemland – det såkaldte “roam like home”. Det betyder, at en dansk forbruger vil kunne tage sin mobiltelefon med til fx Tyskland og anvende den på de tyske net til en lavere pris end de tyske mobilkunder. Men man griber ikke samtidig ind og sikrer, at omkostninger ved at kunne tilbyde roaming til sine kunder reduceres tilsvarende. Dels reguleres engrospriserne ikke ned i det omfang de burde. Dels forholder man sig ikke til, at omkostninger ved at bygge og drive net er vidt forskellige på tværs af lande i EU på grund af fx forskelle i lønninger, moms, frekvensafgifter og energipriser.

Indgrebet rammer særlig hårdt for danske teleselskaber, som har nogle af de absolut laveste priser i EU og har meget store mobilpakker med store mængder data og telefoni. Og danske forbrugere rejser meget. Konsekvenserne af EU’s indgreb er nærmest uoverskuelige – hvis forbrugerne i større omfang flytter deres forbrug til udlandet. Det kan illustreres med lidt fakta og et regneeksempel.

Et dansk teleselskab har en gennemsnitlig omsætning for hver kunde på ca. 120 kr. om måneden (moms fratrukket). Det er en gennemsnitlig omsætning pr. kunde på 1.440 kr. om året.

Det er ikke ualmindeligt for en dansk forbruger at have en datapakke på 20 GB data om måneden. Flyttes dette forbrug til udlandet, skal der betales en engrosudgift for brug af fx et tysk, spansk eller fransk mobilnet. EU har i deres forslag til regulering lagt op til, at engrosprisen for data skal være maksimalt 65 kr. pr GB data. Anvender forbrugeren hele sin datapakke (fx 20 timer streaming af film og serier = 20 GB data) for en enkelt måned på en ferie i udlandet, så betyder det altså en udgift for teleselskabet på 20 x 65 kr. = 1.300 kr.

Engrosudgiften for bare en enkelt måneds data i udlandet svarer altså næsten til den årlige indtægt, som teleselskabet har for en kunde med de nuværende abonnementer.

Man skal ikke være uddannet økonom for at regne ud, at det er en uholdbar situation – når der også skal være penge til at drive den danske forretning, investere i udbygning af nettene, have en kundeservice, betale for frekvenser m.v.

Men politisk er man så optaget af at give forbrugerne gratis roaming, at man ser bort fra al økonomisk logik og sund fornuft.

Hvis man ikke seriøst arbejder efter en model, hvor der etableres en grænse for, hvor meget mobiltelefoner kan anvendes i udlandet uden ekstraomkostninger, så ændrer man radikalt på telemarkedet. Konsekvenserne kan meget vel blive:

Færre investeringer (mobilhuller lukkes ikke og udrulning af 5G bremses)

Højere priser (konsekvens for at dække udgifter til dem som roamer meget)

Begrænsninger i anvendelsesmuligheder – fx at kunne anvende sit abonnement i udlandet (for at undgå store roamingudgifter)

Lavere roamingkvalitet (fordi selskaber vil søge de absolut billigste samarbejdspartnere)

Så resultatet bliver dyrere og dårligere mobiltelefoni og begrænsninger i anvendelsesmulighederne for danske forbrugere. Det er der næppe nogen politikere, der vil være meget stolte af.

Men nu er I advaret #dkpol

Jakob Willer 20102365

 

Print Friendly, PDF & Email