Mobildækning i Rudersdal
- Nyheder, Teleindustrien

Teleindustrien var den 8. november 2017 til et møde i Rudersdal Kommune om udfordringerne med at sikre god mobildækning i kommunen.

Fra Teleindustriens side har vi leveret det enkle budskab om, at kommunen kan fremme investeringer og dækning i kommunen ved at sikre gode vilkår og lave omkostninger for teleselskaberne. Er der dårlige vilkår og høje omkostninger, så tiltrækker man ikke investeringer, og man får dårligere dækning. Det sidste er desværre situationen i Rudersdal Kommune i dag – og har været det i mange år.

Vi håber meget for alle parter skyld – både borgerne i kommunen, virksomhederne, teleselskaberne og kommunen selv – at man i Rudersdal Kommune lytter til vores input og ændrer kurs i politikken. Det er det, der skal til, hvis man vil vende udviklingen.

/Jakob Willer, Teleindustrien

—————

Teleindustriens oplæg til mødet med Ruderdal Kommune – skrevet til borgmesteren på Facebook:

Teleerhvervet adskiller sig nok ikke meget fra andre erhverv på dette område. Er der gode vilkår og lave omkostninger i en kommune, så tiltrækker det investeringer. Er der dårlige vilkår og høje omkostninger, så er det ikke attraktivt at investere.

Og desværre har det været sådan i Rudersdal Kommune i mange år, at der ikke er blevet investeret så meget, som teleselskaberne gerne ville for at sikre en ordentlig mobildækning. Resultatet er skidt for alle parter. Borgerne og erhvervslivet i kommunen får ikke den dækning, som de burde, kommunen får ikke en digital infrastruktur til at understøtte vækst, innovation og udvikling, og teleselskaberne får ikke tilbudt deres kunder den dækning og service, som de egentlig gerne vil.

I Rudersdal Kommune handler problemstillingen om mobildækning ikke bare om, at et af selskaberne nu har lukket ned for signalet på vandtårnet i Søllerød. Problemstillingen rækker desværre langt videre. Over det seneste år har selskaberne mig bekendt opsagt 7-8 positioner i kommunen, som står til nedtagning de kommende år. Årsagen er ene og alene spørgsmålet om kommunens prissætning. Jeg er sikker på, at selskaberne hver især vil forsøge at kompensere og sikre dækning fra andre positioner. Men samlet set, så er det en skidt udvikling for alle parter, at mobildækningen i Rudersdal Kommune er under afvikling i stedet for udvikling.

Vi vil fra branchens side meget gerne i konstruktiv dialog med Rudersdal Kommune om, hvordan denne udvikling kan vendes. Andre stedet i landet ser kommuner på investeringer fra teleselskaber som noget man ønsker at tiltrække ved at lave politikker, der sikrer gode ramme og lave omkostninger.

Og flere og flere steder vælger man at følge Energistyrelsens vejledning om prissætning af arealer til brug for mobilmaster og mobilantenner. Man kan efter denne vejledning ved fastsættelse af markedslejen tage udgangspunkt i den offentlige vurdering af arealer eller i, hvad erhvervslejemål generelt set koster i et område. Det sikrer ligebehandling og sikrer en prissætning baseret på helt objektive og forudsigelige kriterier.

Det er ikke mig, der tager de konkrete beslutninger om investeringer og etablering af master. Det gør man i hvert enkelt teleselskab. Men jeg tør alligevel godt garantere, at hvis man ændrer politik i Rudersdal Kommune og begynder at betragte teleerhvervet som et erhverv, man ønsker at tiltrække investeringer fra ved bl.a. at sikre rimelige vilkår og lave omkostninger efter Energistyrelsens vejledning, så vil man kunne vende udviklingen og sikre en bedre mobildækning i Rudersdal til gavn for alle parter.

I er velkomne til at kontakte mig: 20102365

Mvh Jakob Willer, Teleindustrien

Print Friendly, PDF & Email