Mobilmasten i Assens (bliver stående)
- Teleindustrien

Den 20. september 2012 blev det offentliggjort, at der var indgået en aftale om overdragelse af ejendommen til teleselskabet, hvorefter masten bliver stående. Det er glædeligt, at borgere og virksomheder i Assens nu ikke mister deres mobildækning. Men der savnes fortsat en mere generel løsning på problemstillingen, så den slags sager ikke gentager sig fremadrettet. http://m.business.dk/article.pml?guid=22507026

———————–

På en grund på en bakketop lidt uden for Assens står en mobilmast.  Det gør der måske ikke så meget længere. For Staten har opsagt kontrakten for leje af grunden med teleselskabet. Og derfor skal masten pilles ned. Med mindre teleselskabet accepterer en lejestigning på mange hundrede procent eller accepterer at købe grunden for 1 mio. kr. Det er 20 gange mere end den offentlige vurdering. Ved siden af grunden har kommunen industrigrunde til salg. Her ville en tilsvarende grund koste under 50.000 kr. Statens ejendomsselskab udnytter i situationen, at et teleselskab allerede har investeret i at etablere en telemast på grunden, og at det vil være forbundet med store omkostninger at flytte masten til en anden position. Man kræver en pris, som langt overstiger den reelle markedspris og slår på den måde plat på, at et teleselskab har foretaget en samfundsnyttig investering i den digitale infrastruktur. I en tilsvarende sag fra Guldborgsund kommune blev lejekontrakten med et teleselskab opsagt for at hæve lejebeløbet markant. Lejeren valgte også her at nedtage masten.

Fra Teleindustrien opfordrer vi til, at den konkrete sag løses, så der ikke skal spildes midler på at nedlægge og flytte en fuldt velfungerende mobilmast. Samtidig bør der politisk sættes en stopper for, at lodsejere ved at skrue lejepriser i vejret kan opstille barrierer for udbygningen af mobilnet i Danmark.

Læs om sagen her:

http://www.b.dk/apps.berlingskemedia.dk/business/ogsaa-staten-skruer-mobillejen-op

http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Assens/2012/09/03/155647.htm

http://politiken.dk/tjek/digitalt/telefoni/ECE1742281/mobilselskab-beklager-tudetosset-beslutning-tusinder-kan-ende-uden-mobildaekning/

Print Friendly, PDF & Email