Nu skal den digitale infrastruktur for alvor bruges til telemedicin
- Teleindustrien

Telekommunikationsindustrien glæder sig over, at der nu fra regeringens side ligger en plan for national udbredelse af telemedicinske løsninger. Der er behov for at vi for alvor får sat skub i udviklingen og udnyttet teknologien til gavn for patienter og behandlere – og på en måde, hvor vi som samfund kan høste gevinsterne ved brug af den digitale infrastruktur, som er meget veludbygget i Danmark.

Der er i forbindelse med lanceringen af handlingsplanen blevet peget på, at der er huller i infrastrukturen, og at man ikke alle steder har adgang til bredbånd. Det er en udfordring, som er reel for en lille del af danskerne – men som dog på ingen måde hindrer Danmark i som samfund at høste gevinstrne ved brug af ny teknologi. Samtidig vil brug af telemedicinske løsninger styrke efterspørgslen på teleprodukter – og på den måde være med til at styrke incitamenterne til at investere yderligere i udbygning af infrastrukituren – såvel faste som trådløse net – så alle kan få adgang til bredbånd.

Regeringens handlingsplan for telemedicin blev offentliggjort 14. august 2012 http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Digitalisering/2012/August/Ambitioes-investering-i-telemedicin.aspx

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email