Ny strategi for cybersikkerhed i telesektoren
- Teleindustrien

Pressemeddelelse 7. januar 2019

Telesektoren styrker samfundets robusthed med ny sektorstrategi for cyber- og informationssikkerhed

Det er meget vigtigt for Danmark, at telenettet fungerer. Som samfund bliver vi stadigt mere afhængige af, at mobiltelefoni og bredbånd virker for snart sagt alle funktioner. Telesektoren udgør dermed en af de mest kritiske dele af vores samfunds infrastruktur og regeringen har besluttet, at der skal  udarbejdes en sektorspecifik strategi for cyber- og informationssikkerhed.

”Forsvarets Efterretningstjeneste betegner cybertruslen mod Danmark som ”meget høj”. Det skal vi tage alvorligt. Jeg er derfor meget tilfreds med, at telesektoren har taget imod invitationen til at udarbejde en cyber- og informationssikkerhedsstrategi, og at sektoren har forpligtet sig til mindst en gang om året at opdatere en risiko- og sårbarhedsvurdering. Der er arbejdet hurtigt med at få strategien på plads, hvilket sektoren skal have ros for. Det er meget vigtigt og rigtig positivt at se, at konkurrerende virksomheder kan se nytten i at samarbejde om at øge sikkerheden i telesektoren til gavn for vores fælles sikkerhed”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Det er private virksomheder, der udgør rygraden i den danske telesektor, og den sektorspecifikke strategi er  udarbejdet af sektoren selv. Telesektoren ønsker at styrke samarbejdet om cyber- og informationssikkerheden og markerer med udarbejdelsen af strategien, at man tager ansvar for den samfundskritiske rolle, som sektoren har. Telesektoren har stået sammen om at udarbejde strategien og om at ville leve op til de 12 initiativer i strategien.

Med strategien vil telesektoren øge den generelle sikkerhed, men også målrette indsatsen til de specifikke områder, der er blevet identificeret i en sårbarhedsanalyse af sektoren. Det gælder fx i forhold til angreb eller fejl fra egne medarbejdere (insidere) eller sikkerheden i forhold til underleverandører.

Strategien har fokus på at imødegå samfundsmæssige konsekvenser af sikkerhedshændelser i telesektoren. Et centralt punkt i strategien er at øge sikkerhedssamarbejdet gennem etablering af en såkaldt decentral cyber- og informationssikkerhedsenhed – en DCIS. DCIS’ens primære opgave er at dele informationer om relevante informationssikkerhedsforhold mellem sektorens aktører og Center for Cybersikkerhed (CFCS). Når en trussel rammer ét selskab, kan den hurtigt ramme andre og dermed større dele af samfundet. Det kan en DCIS bl.a. modvirke.

”Et nyt og stærkt samarbejde på sikkerhedsområdet er en rød tråd gennem strategien, og alene samarbejdet om at udarbejde strategien har skabt nye nødvendige samarbejdsrelationer mellem teleselskaberne – godt hjulpet på vej af alle telesektorens brancheorganisationer,” udtaler Jakob Willer, direktør i Teleindustrien.

Telesektoren har haft stor hjælp fra Center for Cybersikkerhed til at udarbejde strategien og sikre en god start på etableringen af en DCIS.

Læs mere:
Strategien
https://www.teleindu.dk/cyber-og-informationssikkerhedsstrategi-for-telesektoren/
Faktaark
https://www.teleindu.dk/faktaark_cyber-og-informationssikkerhedsstrategi-for-telesektoren/

Yderligere informationer kan fås ved kontakt til:

Forsvarsministeriets pressevagt, tlf. 72810400, mail: lil@fmn.dk

Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation, IT-Branchen, mobil: 27161380, mail: mel@itb.dk.

Morten Trolle, chefkonsulent, Dansk Energi, mobil: 22750418, mail: mob@danskenergi.dk

Poul Noer, chefkonsulent, Dansk Erhverv, mobil: 30821983, mail: pno@danskerhverv.dk

Jakob Willer, direktør, Teleindustrien, mobil: 20102365, mail: jw@teleindu.dk

Morten Kristiansen, chefkonsulent, DI Digital, mobil: 24370173, mail: mokr@di.dk

Morten Rosted Vang, chefkonsulent, DI Digital, mobil: 2291 5081, mail: morv@di.dk   

Print Friendly, PDF & Email